Čapované nápoje s bublinkami v našich reštauráciách a krčmách môžu byť kontaminované

BRATISLAVA, 30. septembra 2014 (tlacovasprava.sk) – Znečistenie a usadeniny vo fľašiach s CO2 a jej zmesami používanými v potravinárstve môže spôsobiť zdravotné problémy a ohrozuje bezpečnosť zákazníkov i predávajúcich, konštatujú certifikovaní predajcovia plynov. Preto spustili iniciatívu „Čisté bublinky“.

Na Slovensku sa rozmohlo plnenie fliaš pre potreby gastronomických prevádzok firmami bez potrebných zručností a povolení, najmä potravinárskeho systému HACCP*. Konštatovali to na dnešnom stretnutí s médiami predseda Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov technických plynov ** Dušan Driensky, Michal Paľa, generálny riaditeľ trhovej jednotky v predaji technických plynov Messer Tatragas a Peter Pribula, ústredný inšpektor tlakových a plynových zariadení spoločnosti Technická inšpekcia***.

Na Slovensku sa rozmohlo plnenie fliaš pre potreby gastronomických prevádzok firmami bez potrebných zručností a povolení. Niektoré staré kusy rozoznať aj bez podrobných analýz...
Na Slovensku sa rozmohlo plnenie fliaš pre potreby gastronomických prevádzok firmami bez potrebných zručností a povolení. Niektoré staré kusy rozoznať aj bez podrobných analýz…

„Zistili sme, že niektorí prevádzkovatelia gastrozariadení nakupujú fľaše s plynmi, potrebnými na dodanie bubliniek do čapovaných nápojov od doslova garážových predajcov, ktorí sa správajú k dodržiavaniu hygienických a bezpečnostných predpisov veľmi benevolentne. Tieto spoločnosti nie sú ani držiteľmi potrebných povolení pre predaj plynov na potravinárske účely,“ povedal dnes Michal Paľa.

„Analýzou bolo zistené, že viaceré z kontrolovaných fliaš boli preplnené a zvnútra vo veľkej miere skorodované, pričom pri každom ich použití v potravinárstve sa do nápoja môžu dostať nežiaduce nečistoty a kontaminovať ho. Mnohé z fliaš nemalo potrebné označenia, prípadne boli prerobené z hasiacich prístrojov,“ konštatoval Dušan Driensky.

Niektoré z týchto fliaš bola navyše preplnené plynom nad bezpečnostnú normu.

„Plnenie fliaš plynom nad povolené hranice znamená priame ohrozenie všetkých osôb, ktorý s nimi manipulujú alebo sa nachádzajú v ich blízkosti, najmä obsluhy čapovacieho zariadenia,“ varuje Peter Pribula. „Pri umiestnení takejto fľaše napríklad pri zdroji tepla a pri vzniku defektov v materiáli fľaše, či menej pozornej manipulácii je tu bezprostredné ohrozenie deštrukciou fľaše a vážneho zranenia prípadnými úlomkami a nahromadenou energiou.“

„O situácii sme informovali aj kompetentné orgány najmä Inšpektorát práce a Regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ dodal Michal Paľa.

Výrobcovia plynov sa preto na podnet spoločnosti Messer Tatragas rozhodli založiť iniciatívu s názvom „Čisté bublinky“, ktorá združí predajcov plynov s povoleniami na ich použitie v potravinárstve. V rámci nej, okrem informačnej kampane zameranej na prevádzky využívajúce potravinárske plyny, budú členovia iniciatívy distribuovať aj jedinečné, číselným kódom označené nálepky. Tie budú označovať prevádzku odoberajúcu plyny od dodávateľov s potrebnými povoleniami.

*HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. HACCP je využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie bezpečnosti potravín ako preventívny systém produkcie bezpečných potravín, ktorý mal univerzálne uplatnenie. Celý systém je vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoré by mohli spôsobiť infekcie, choroby alebo poranenia. V roku 1992 bol HACCP včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom.

**Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov technických plynov združuje šesť najvýznamnejších slovenských spoločnosti, ktoré vyrábajú, plnia alebo distribuujú technické plyny. Predmetom činnosti Asociácie je podpora bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia pri výrobe, úprave, skladovaní, doprave, používaní a zneškodňovaní technických plynov.

***Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001-06 prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

Informácie o zdravotných rizikách z kontaminovaných fliaš

Najčastejšou látkou, ktorou skorodované fľaše kontaminujú potraviny sú mikroskopické častice železa.

Dôsledky chronického nadbytku železa (Chronic Iron overload) sú veľmi rozmanité a mnohopočetné. Nižšie vymenovaný zoznam neznamená, že každý kto si odpije z kontaminovaného nápoja chorobu dostane. Je však možné, že pri dlhodobej konzumácií takýchto nápojov tieto problémy môžu nastať.

Zmienime sa preto o najvýznamnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich dôsledkoch chronického nadbytku a vysokej kumulácie železa v tele:

1. Diabetes. Ióny železa sprostredkujú výmenu elektrónov, zosilňujú voľné radikálové reakcie poškodzujúce pankreas. Nadbytok železa vytláča vstrebávanie a biologické účinky iných iónov kovov katalyzujúcich biologické procesy enzýmov (zinok, mangán, meď, chróm), zinok je potrebný pre funkčnosť inzulínu.

2. Rakovina. Mnoho druhov rakoviny priamo súvisí s nadbytkom železa, prípadne zvyšuje agresivitu nádorov. Rakovinové bunky využívajú ióny železa ako katalyzátor v náhradnom, špecifickom energetickom metabolizme využívajúcom anaeróbnu premenu glukózy na laktát.

3. Neurodegeneratívne ochorenia zahrňujúce Parkinsonov syndróm, Alzheimerov syndróm, ADHD, demenciu súvisiacu s vekom. Poruchy nálady môžu byť tiež zapríčinené toxicitou železa.

4. Hypertenzia a cievne ochorenia. Železo má schopnosť zvyšovať rigiditu – tuhosť cievnej steny podobne ako kadmium. Voľné radikály zhoršujú priebeh arytmií, kardiomyopátií, prispievajú k zápalovým žilovým ochoreniam, hjemoroidom.

5. Obličkové ochorenia. Železo sa kumuluje v obličkách, spôsobuje renálnu hypertenziu a zlyhávanie obličiek.

6. Zápalové ochorenia. Chronický nadbytok železa vedie k posilneniu tvorby zápalových cytokínov IL-2 a TNF-alfa. Zhoršuje priebeh zápalových ochorení, reumatoidnej artritídy, Sjogrenovho sybndrómu, lupusu.

7. Chronický nadbytok železa zvyšuje virulenciu bakteriálnych a plesňových patogénov, akceleruje rozvoj chronických infekcií. Železo je excelentným prenášačom elektrónov, esenciálny ión potrebný pre metabolické procesy a rast väčšiny baktérií.

Kontakty pre médiá: Vysvetlenie k možným zdravotným rizikám: MUDr. Iveta Plšeková, 0905 703 123, plsekova@sustekova.sk
Štátna kontrola hygienických pravidiel: Ing. Katarína Horváthová Trúchla, Odbor hygieny, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Úrad verejného zdravotníctva SR, 02 492 84 327

Ľudovít Tóth
event2all, s.r.o.
Drotárska cesta 65, 811 02 Bratislava
mobil: 0907 982 221
toth@event2all.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.