*
článok
IT, TLAČOVÉ SPRÁVY, Verejná správa & Politika

Slovenská pošta: Vo verejnom obstarávaní na obnovu a servis výpočtovej techniky za 14,9 milióna eur uspeli dve spoločnosti

BRATISLAVA, 28. januára 2015 (tlacovasprava.sk) – Slovenská pošta, a. s.(SP), v  súčasnosti  prevádzkuje infraštruktúru s viac ako 8500 pracovnými stanicami a približne 30 000 periférnymi  zariadeniami.  Väčšina zariadení je morálne a fyzicky zastaraná, nakoľko viac ako 50 % z nich má šesť a viac rokov. Viac ako 1 500 pobočiek po celom území SR denne obslúži 160 tisíc zákazníkov.

SP už v máji 2014 informovala o zámere a detailoch obnovy zastaraných zariadení výpočtovej techniky a následne v auguste 2014 zverejnila oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky, „Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb“, vo Vestníku verejného obstarávania ako aj v Prílohe Európskeho vestníka.

Na základe tohto zverejnenia si súťažné podklady vyžiadalo 30 záujemcov. Ponuku v stanovenej lehote predložili traja uchádzači. Prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie sa ponuky vyhodnotili a bolo určené poradie. Jediným hodnotiacim kritériom predmetu zákazky bola najnižšia cena. Nikto zo záujemcov a uchádzačov nepodal námietku na Úrad pre verejné obstarávanie.

SP v rámci dosiahnutia čo najnižších nákupných cien uzatvorí zmluvu s dvomi najúspešnejšími uchádzačmi vo verejnej súťaži, Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a EMM, s.r.o., medzi ktorými budú následne prebiehať jednotlivé elektronické aukcie na čiastkové dodávky konkrétnych zariadení podľa plánu obnovy resp. požiadaviek spoločnosti.

Výsledkom verejnej súťaže je obnova zastaraného technického vybavenia pôšt a významné zníženie nákladov na servis a opravy týchto zariadení. SP, a. s., zabezpečením moderných zariadení výpočtovej techniky naplní rozvojové a inovačné zámery spoločnosti v oblasti priblíženia poštových služieb  a služieb štátu  k občanovi. Jedným z kľúčových cieľov je aj zvýšenie bezpečnostných štandardov, tak v oblasti ochrany dát ako aj osôb pracujúcich s hotovosťou.

Súčasťou súťaže na komplexnú dodávku malej výpočtovej techniky, najmä osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, bezpečnostných komponetov, je predĺžená záručná lehota, vrátane servisu týchto zariadení na tri, resp. päť rokov.  Predĺžená záručná lehota zabezpečí Slovenskej pošte, a. s., zníženie nákladov na servis výpočtovej techniky v predpokladanej hodnote 300 000 EUR.

Verejnou súťažou dosiahnutá cena na dodávku výpočtovej techniky na tri roky predstavuje 14,9 mil. EUR. Predpokladáme, že táto hodnota nie je konečná a následné elektronické aukcie medzi spoločnosťami Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a EMM, s.r.o., prinesú ďalšie finančné úspory.

Aj napriek snahe o obnovu zariadení novými, bude SP naďalej prevádzkovať aj významné množstvo pôvodných morálne a fyzicky zastaraných zariadení starších ako 5 rokov, ktorých funkčnosť má priamy vplyv na kvalitu a dostupnosť  služieb.

Z tohto dôvodu SP  pripravuje obchodnú verejnú súťaž na pozáručný servis výpočtovej techniky ako sú pracovné stanice, tlačiarne, snímače čiarových kódov, čítačky čipových kariet atď.

Výsledkom pripravovanej verejnej obchodnej súťaže bude zabezpečenie pozáručného autorizovaného servisu zariadení výpočtovej techniky formou poskytovania požadovaných servisných služieb a súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielov.

Predložené ponuky budú hodnotené na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky – cena práce za hodinu výkonu servisnej činnosti a cena najviac používaných náhradných dielov.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje  370 000 Eur bez DPH na dobu 36 mesiacov.

O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V minulom roku spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia dosiahla za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Zásadný vplyv na pozitívne hospodárenie mali predovšetkým výnosy v zmluvných zásielkových službách a finančných službách a tiež program zmien, ktorý má umožniť transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení nových oblastí poskytovaných služieb.

Kontaktné údaje:
Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421  903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: http://www.posta.sk

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: