Za päť čiernych stavieb v Rači začala polícia voči stavebníkovi trestné stíhanie

BRATISLAVA, 28. mája 2015 (tlacovasprava.sk) – Kauza piatich čiernych stavieb v Rači pokračuje aj po tom, ako v apríli tohto roku začala mestská časť Rača konanie o odstránení stavby „Vinohradnícke domy“ realizované stavebníkom Jurajom Obermajerom z Bratislavy. Mestská časť začiatkom tohto týždňa obdržala oznámenie o začatí trestného stíhania voči stavebníkovi.

Keď pred rokom podala Rača na Okresnú prokuratúru Bratislava III. oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Neoprávnené uskutočňovanie stavby“ podľa § 299a Trestného zákona, dočkala sa z Obvodného oddelenia policajného zboru Bratislava III akurát odpovede, že z vypočutia stavebníka vyplývajú závery, podľa ktorých 1) nestavia na cudzích pozemkoch, ale na pozemkoch, ku ktorým má nájomnú zmluvu, 2) bez stavebného povolenia vraj stavia z dôvodu nutnosti spotrebovania stavebného materiálu, aby predišiel prípadne jeho krádeži alebo znehodnoteniu a že stavebné povolenie je priebežne vybavované a po 3) ide o jednoduché stavby. Vec sa na tomto stupni uzavrela s tým, že trestný čin spáchaný nebol. 

Jeden dom narástol

Koncom marca tohto roku pracovníci Stavebného úradu v Rači zistili, že jedna z piatich čiernych stavieb v lokalite Fixle je budovaná ako dvojpodlažný dom. Keďže takto stavaný dom už nespadá do špecifikácie jednoduchej stavby, poslala MČ Rača na prokuratúru opäť oznámenie doplnené o novozistené skutočnosti.

Päť stavieb v bratislavskej Rači v lokalite Fixle vyrastá na mieste vinohradu bez akéhokoľvek povolenia a v rozpore s územným plánom.
Päť stavieb v bratislavskej Rači v lokalite Fixle vyrastá na mieste vinohradu bez akéhokoľvek povolenia a v rozpore s územným plánom.

A zdá sa, že veci sa konečne pohli: Obvodné oddelenie policajného zboru Bratislava III po prešetrení nového stavu začal voči stavebníkovi čiernych stavieb Jurajovi Obermajerovi trestné stíhanie vo veci neoprávneného uskutočňovania stavby. 

„Teraz sa budú vykonávať potrebné vyšetrovacie úkony. Azda bude zo zistených informácií zjavné, že skutok spáchala konkrétna osoba a prípad sa dostane aj do trestnoprávnej roviny,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Kauza sa už ťahá roky

Mestská časť Bratislava – Rača sa čiernymi stavbami v lokalite Fixle zaoberá viac ako dva roky a v súvislosti s tým sa obrátila s podaniami umožňujúcimi postihnúť stavebníka a zastaviť jeho činnosť na viacero dotknutých inštitúcií a organizácií (Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Okresný úrad – odbor výstavby a bytovej politiky, Obvodný pozemkový úrad, Okresná prokuratúra Bratislava 3, Bratislavská vodárenská spoločnosť, SPP, Západoslovenská energetika). Žiadna z nich snahu mestskej časti o zastavenie čiernych stavieb nepodporila.

„Až teraz sme sa dočkali rázneho prístupu oslovenej inštitúcie. Stále verím, že sa nakoniec dočkáme spravodlivosti. Tento prípad by mal byť mementom a tiež upozornením, že diery v zákonoch ponúkajú arogantným stavebníkom návod, ako si bez akéhokoľvek povolenia postaviť vo vinohradoch rovno päť domov naraz,“ uzavrel starosta Rače Peter Pilinský.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Eva Miklánková
Hovorkyňa starostu MČ Rača
Eva.miklankova@raca.sk
Te.: 0908 700 551

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.