Pikantná agenda: SOI-ke prekážajú lízanky s obscénnymi tvarmi…

BRATISLAVA, 26. júna 2015 (tlacovasprava.sk) – Slovenská obchodná inšpekcia na základe novinárskeho podnetu upozorňuje verejnosť na možný výskyt cukroviniek v tvare mužského pohlavného orgánu (viď ilustračné foto), ktoré majú byť na viditeľnom mieste, dostupnom aj maloletým spotrebiteľom, ponúkané na príležitostných jarmokoch, trhoch a verejných akciách rôzneho typu.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje verejnosť na možný výskyt cukroviniek v tvare mužského pohlavného orgánu (ilustračné foto).
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje verejnosť na možný výskyt cukroviniek v tvare mužského pohlavného orgánu (ilustračné foto).

Takéto umiestnenie predmetných výrobkov je spôsobilé vyvolať pohoršenie dospelých osôb a tiež negatívne ovplyvniť mravnosť, psychický a morálny vývin maloletých spotrebiteľov.

Slovenská obchodná inšpekcia uvádza, že takéto konanie predávajúceho bude kvalifikované ako konanie v rozpore s dobrými mravmi, zakázané ustanovením § 4 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko je v rozpore so vžitými tradíciami a vykazuje zjavné znaky vybočenia z pravidiel morálky, uznávanej pri predaji výrobkov.

Slovenská obchodná inšpekcia vyzýva predávajúcich, aby tieto výrobky stiahli z predaja. Zároveň upozorňuje na to, že v prípade zistenia predaja zodpovedá predávajúci za zistené skutočnosti v plnom rozsahu a vystavuje sa tak nielen uloženiu opatrenia na mieste podľa zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa (spočívajúcom v záväznom pokyne vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov), ale aj možnému finančnému postihu.

Kontakt pre médiá:
Tlačová hovorkyňa ÚI SOI pre styk s médiami
Ing. Danuša Krkošová
tel. č. 02/58272 160
danusa.krkosova@soi.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.