Žlté lístky na pošte definitívne končia! Ako bude fungovať oznamovanie zásielok po novom?

BRATISLAVA, 16. februára 2016  (tlacovasprava.sk) – Slovenská pošta prináša v súlade so Stratégiou a koncepciou rozvoja spoločnosti pre roky 2013 – 2017 pre klientov nové moderné elektronické služby. Cieľom je zvýšiť komfort poskytovaných služieb pre zákazníkov, zlepšiť kvalitu a úspešnosť doručovania a rozšíriť súčasné portfólio služieb. Občania si od februára 2016 môžu na všetkých poštách vybaviť Elektronické oznamovanie zásielok. Nová služba nahradí tzv. „žlté lístky“ a klienti budú oznámenia o zásielkach dostávať prostredníctvom sms či e-mailov. Slovenská pošta prináša inováciu aj v rámci platobného systému E-KOLOK. Súdne a správne poplatky bude možné uhradiť už aj cez mobilný telefón.

ELEKTRONICKÉ OZNAMOVANIE ZÁSIELOK

Službu elektronické oznamovanie zásielok SP poskytuje na základe žiadosti klienta (adresáta), ktorou požiada poštu, že chce byť elektronicky informovaný o uložených listových zásielkach (doporučených listoch, poistených listoch, úradných zásielkach, neštandardných listových zásielkach) na pošte prostredníctvom sms alebo e-mailu. Stačí, ak adresát pri prvotnej registrácii uvedie telefónne číslo, resp. e-mail, na ktoré si praje dostávať notifikácie.

Občania si od februára 2016 môžu na všetkých poštách vybaviť Elektronické oznamovanie zásielok. Nová služba nahradí tzv. „žlté lístky“ a klienti budú oznámenia o zásielkach dostávať prostredníctvom sms či e-mailov.
Občania si od februára 2016 môžu na všetkých poštách vybaviť Elektronické oznamovanie zásielok. Nová služba nahradí tzv. „žlté lístky“ a klienti budú oznámenia o zásielkach dostávať prostredníctvom sms či e-mailov.

Zásielky, ktoré budú oznámené prostredníctvom tejto služby, bude SP vydávať na základe podacieho čísla zásielky (uvedeného v sms správe alebo e-maile) a dokladu totožnosti adresáta.
V prípade, ak si klient nevyzdvihne zásielku do niekoľkých dní, Slovenská pošta mu doručí aj papierové Oznámenie o uložení zásielky.

Od decembra 2015 prebiehala na dvesto poštách testovacia prevádzka tejto služby, od februára ju poskytujeme na všetkých našich pobočkách,“ informuje generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.

Nová služba prináša väčší komfort pre zákazníka, je dostupnejšia, jednoduchšia a klientom šetrí čas a pošte náklady. Ročne sa totiž minie viac ako 20 miliónov kusov tlačív, ktoré súvisia s podaním a dodaním zásielok. Novú službu poskytuje Slovenská pošta zadarmo.

Občania si službu vybavia jednoducho. Stačí, ak vypíšu na ktorejkoľvek pošte tlačivo Žiadosť o elektronické oznamovanie zásielok. Uvedené tlačivo nájdu klienti aj na webovej stránke (tu). Nová služba je bonusovou službou pre registrovaných zákazníkov SP t.j. držiteľov Poštovej karty. Táto klientovi uľahčuje komunikáciu s poštou a občan si ju rovnako jednoducho a bezplatne vybaví na každej pošte v rámci Slovenska.  Tlačivo je samozrejme k dispozícii aj na internete (tu).

V prípade, ak si občania vybavia službu Elektronické oznamovanie zásielok, je dôležité, aby sledovali svojej smsky a e-maily, aby avíza o doručovaní neprehliadli. Klientovi najprv príde sms alebo e-mail o doručovaní zásielky. Ak nebude zastihnutý na doručovacej adrese, dostane ďalšiu sms alebo e-mail o uložení zásielky s informáciou, na ktorej pošte si ju môže vyzdvihnúť.

V prípade úradných zásielok so službou Opakované doručovanie je zásielka doručovaná aj nasledujúci pracovný deň, klient je rovnako informovaný sms alebo e-mailom. Ak ani pri opakovanom doručovaní nebude klient zastihnutý, opäť mu príde sms alebo e-mail o uložení zásielky na pošte. V prípade, že si zákazník stále nevyzdvihne zásielku, SP mu 3 dni pred koncom úložnej doby doručí papierové oznámenie o uložení zásielky.

Klienti, ktorí SP o službu nepožiadajú, budú aj naďalej dostávať Oznámenia o uložení zásielok (tzv. žltý lístok) štandardným spôsobom a nič sa pre nich nemení.

INOVÁCIA V SYSTÉME E-KOLOK – ÚHRADA CEZ MOBIL

V rámci moderného platobného systému E-KOLOK môžu občania v súčasnosti uhrádzať poplatky prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov tzv. kioskov, prostredníctvom platobného predpisu, ktorý občanovi vystaví úradník, na poštách si môžu zakúpiť nominálne ekolky a poplatky môžu taktiež uhrádzať aj prostredníctvom softvérových pokladní.
„Teraz Slovenská pošta prináša ďalšie komfortné riešenie – úhradu poplatkov cez mobilný telefón, ktorú sme pilotne testovali niekoľko mesiacov. E-KOLOK bol jod začiatku navrhnutý tak, aby sa úhrada správnych a súdnych poplatkov dala realizovať viacerými spôsobmi. Občan si tak vyberie spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje. Ten pokrok je zásadný – ešte pred 2rokmi sme tu mali papierové kolkové známky a dnes dokážeme platiť mobilom“ doplnil Tomáš Drucker, generálny riaditeľ Slovenskej pošty.

Ako na to?

1. Klient si najprv stiahne cez Google play aplikáciu „E-KOLOK“ – zatiaľ dostupná pre užívateľov OS Android od verzie 4.4
2. Potom si založí v aplikácii svoj účet a vyplní požadované údaje.
3. Následne si vyberie požadovanú službu a zrealizuje úhradu prostredníctvom platobnej karty.
4. Po úspešnej realizácii úhrady sa klientovi vygeneruje QR kód eKolku. Prehľad zakúpených poplatkov má k dispozícii v časti Zoznam uhradených poplatkov.
5. Klient sa na danom úrade preukazuje QR kódom eKolku na vlastnom mobilnom zariadení.

Kolok je možné vrátiť do 2 rokov, o vrátenie peňazí stačí požiadať na pošte. Klient si následne vyberie, či chce peniaze v hotovosti, na účet alebo poštovým poukazom. Ekolky nad  300 € sa vyplácajú poštovým poukazom príp. na účet.

PREDBEŽNÉ HOSPODÁRENIE 2015

Slovenská pošta napriek výraznému poklesu trhu a po rokoch stratového hospodárenie dosiahla tretí rok po sebe pozitívne hospodárenie. Za rok 2013 spoločnosť dosiahla zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením, za rok 2014 zisk vo výške 4,91 mil. Eur pred zdanením. Rok 2015 spoločnosť uzavrela s predbežným ziskom 3,0 mil. Eur pred zdanením.

Manažment SP napriek výraznému výpadku tržieb zabezpečil pre zamestnancov rast miezd a zrušil hromadné prepúšťanie 3000 ľudí, ktoré schválil predošlý manažment.
Slovenská pošta kontinuálne zlepšuje finančné podmienky svojich zamestnancov. V roku 2013 sa zvýšili mzdy zamestnancov SP v priemere o 5,5 %, najmenej zarábajúcim zamestnancom až o 10 %. V roku 2014 vzrástli základné mzdy o ďalšie 3 % a v roku 2015 opäť v priemere o ďalších 4,84 %.

V roku 2015 prvýkrát pocítili pozitívne hospodárenie aj naši zamestnanci. V máji 2015 im bola vyplatená podielová odmena za dosiahnutý pozitívny hospodársky výsledok spolu vo výške takmer 1 milión Eur.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB –  pošta sa prispôsobuje novým možnostiam

Listové zásielky sú postupne vytláčané elektronickými formami komunikácie a tento trend neobchádza ani Slovenskú poštu. A preto, ak si chceme udržať našich zákazníkov, musíme sa prispôsobiť zmenám na poštovom trhu.

Vízia a vyhliadky na ďalšie roky sú okrem tradície iné v tom, že existenciu poštových služieb na Slovensku treba vnímať ako oblasť, kde je potrebný hľadať nový rozmer. Klasický spôsob doručovania písomností je už roky nahrádzaný elektronickým spôsobom doručovania. Trh sa posúva a mení. Slovenská pošta chce aj naďalej pokračovať v transformácii na silného národného operátora a poskytovateľa v oblasti balíkových služieb.

Balíkové portfólio

Práve balíkový trh vnímame z pohľadu budúcnosti spoločnosti za výrazne perspektívny a kľúčový. V tejto súvislosti sme od januára 2015 začali poskytovať nové jednoduchšie balíkové portfólio v rýchlejšej lehote prepravy ako tomu bolo doteraz, a to balík na adresu (kuriér na ktorúkoľvek adresu v SR do 48 hodín – t.j. do dvoch pracovných dní) a balík na poštu (dodanie na ktorúkoľvek poštu zo zoznamu viac ako 1440 pôšt do 48 hodín – do dvoch pracovných dní. Zoznam pôšt nájdu klienti na stránke Slovenskej pošty tu). Klientom je zároveň stále k dispozícii aj expresný balík na adresu (dodanie kuriérom na ktorúkoľvek adresu po celom území SR do 24 hodín – t.j. do nasledujúceho pracovného dňa) a po novom aj expresný balík na poštu (dodanie na ktorúkoľvek poštu zo zoznamu viac ako 1440 pôšt do nasledujúceho pracovného dňa).

Po moderniozácii disponuje Slovenská pošta najväčšími a najmodernejšími balíkovými linkami na Slovensku, ktoré majú celkovú kapacitu spracovania až 15 tisíc balíkov za hodinu.
Po moderniozácii disponuje Slovenská pošta najväčšími a najmodernejšími balíkovými linkami na Slovensku, ktoré majú celkovú kapacitu spracovania až 15 tisíc balíkov za hodinu.
V roku 2015 SP významne zmodernizovala triediace pracoviská v Košiciach a v Bratislave.
V roku 2015 SP významne zmodernizovala triediace pracoviská v Košiciach a v Bratislave.

Pri produkte „balík na poštu“ sme žlté lístky zrušili, tieto balíky sú už dnes výlučne notifikované sms a emailami.

Pri produkte „balík na adresu“ sú stále k dispozícii aj žlté lístky (v prípade nezastihnutia adresáta). Pri balíkoch na adresu sú aj po zmene balíkového portfólia pre našich klientov samozrejmosťou notifikácie o doručovaní balíka na adresu a expres zásielky na adresu (pri expres zásielkach zákazníka informujeme aj o podaji takejto zásielky). To znamená ak odosielateľ uvedie SP sms/email adresáta (v prípade ak mu ho adresát poskytol), adresáta o doručovaní balíka na adresu upozorníme smskou alebo emailom.

V roku 2015 SP významne zmodernizovala triediace pracoviská v Košiciach a v Bratislave a disponuje tak najväčšími a najmodernejšími balíkovými linkami na Slovensku, ktoré majú celkovú kapacitu spracovania až 15 tisíc balíkov za hodinu.

„Nové linky majú úspešnosť vytriedenia v automatickom režime viac ako 99  %. Rýchlosť spracovania, nákladová efektivita a nulová chybovosť sú dnes z pohľadu zákazníkov úplnou samozrejmosťou. Bez moderných technológií by Slovenská pošta nedokázala uspieť na balíkovom trhu. S takýmito technologickými kapacitami sa stávame dôveryhodným partnerom a dokážeme osloviť aj najnáročnejších zákazníkov,“ priblížil Tomáš Drucker.

SP pravidelne avizuje aj ďalšiu pripravovanú inováciu – nasadenie automatizovaných poštových terminálov tzv. balíkomatov. SP v rámci posilňovania svojej pozície na balíkovom trhu týmto inovatívnym riešením dopĺňa portfólio svojich ponúkaných služieb na balíkovom trhu. Slovenská pošta má maximálny záujem vychádzať v ústrety občanom, hlavným cieľom je poskytovať vo vybraných lokalitách svoje služby predovšetkým v oblasti balíkového doručovania v režime 24/7, čo znamená 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

KĽÚČOVÉ PROJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY

Integrované obslužné miesto občana

Prioritou pošty je skvalitňovanie retailových služieb, to znamená transformácia pobočiek do univerzálnej pobočkovej siete, ktorá bude schopná poskytovať služby širšieho rozsahu.
Chceme priblížiť služby štátu k občanovi, v súčasnosti sú klientom na 600 poštách po celom území SR k dispozícii služby Integrovaných obslužných miest občana (IOMO), na ktorých SP v spolupráci s úradmi verejnej správy poskytuje výpis z obchodného registra na právne účely, výpis a odpis registra trestov na počkanie a výpis z listu vlastníctva na právne účely.
Už doterajšie poskytovanie elektronických služieb štátu nám potvrdilo, že o tieto služby je rastúci záujem.

Výpisy v číslach

Slovenská pošta mesačne vydá cca 13 tisíc výpisov z obchodného registra, približne 20 tisíc výpisov a odpisov registra trestov na počkanie a mesačne približne 2 tisíc výpisov z listu vlastníctva na právne účely.

Zámery pre rok 2016

Služba zmena adresy (trvalej + korešpondenčnej)  – spustenie na 12 pilotných IOM pracoviskách.
Skvalitnenie poskytovania existujúcich IOM služieb vybavením  tabletov (pre zabezpečenie interakcie a kontroly so zákazníkom).
Služby zaručenej konverzie z listinnej do elektronickej podoby / z elektronickej do listinnej (notár na pošte).
Výpis z katastrálnej mapy.

Moderný platobný systém

Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom financií SR v roku 2014 postupne zaviedla do prevádzky nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom platobného systému  eKolok.

Tento platobný systém tvorí súčasť elektronizácie verejnej správy a patrí k najmodernejším v Európe. Vďaka svojim kvalitám už získal 2. miesto v prestížnej súťaži Postal technology Awards 2014 v Štokholme.

V súčasnosti majú občania k dispozícii 351 samoobslužných platobných terminálov, tzv. kioskov, umiestnených na úradoch a súdoch na území celého Slovenska. Ich prostredníctvom môžu uhrádzať poplatky na všetkých Klientskych centrách, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokladov, ako aj na katastrálnych úradoch a všetkých okresných súdoch.
Slovenská pošta dodnes vydala cca 3 850 000 ks eKolkov.

Výhody platobného systému

– vyšší komfort pri platení správnych a súdnych poplatkov,
– zjednodušenie a sprehľadnenie systému a služieb, poskytovaných štátom,
– zníženie nákladov na správu a súdnych a správnych poplatkov,
– elimináciu možností podvodov pri správe poplatkov.

Systém E-KOLOK predstavuje rozsiahly projekt, pokrývajúci pripojenie viac ako 200 inštitúcií s objemom minimálne 20 miliónov transakcií ročne na 4 000 obslužných miestach, a priamo sa dotýka 10 000 zamestnancov úradov a súdov.

Občania môžu poplatky stále uhradiť aj prostredníctvom pobočiek Slovenskej pošty, a to formou Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Súdny a správny poplatok možno uhradiť aj platobným predpisom na úhradu poplatku, ktorý občanovi vytvorí pracovník priamo na úrade. Platobný predpis zahŕňa informácie o poskytovanej službe/poplatku, jeho sume, ako aj 2D kód pre úhradu cez kiosk, informácie pre úhradu prevodným príkazom, jeho súčasťou je aj poštový poukaz.

Vstup na telekomunikačný trh

Slovenská pošta a telekomunikačná spoločnosť SWAN predstavili v roku 2015 štvrtého mobilného operátora, pod značkou 4ka. Štvrtý mobilný operátor má pridelené čísla s predvoľbou 0950. SIM karty ako aj mobilné telefóny je možné zakúpiť na pobočkách SP od októbra minulého roka. Cena za minútu hovoru, SMS a 1 MB dát na Slovensku aj v celej Európskej únii je 4 centy. V súčasnosti má 4ka už viac ako 120 tisíc klientov.

Poštová karta

Slovenská pošta v roku 2014 uviedla na trh – Poštovú  kartu, ktorá zákazníkom prináša viacero benefitov. Držiteľ karty získava možnosť využívať bezhotovostný spôsob úhrady platby, príležitosť šetriť ako aj výhodné SIPO poistenie. SIPO poistenie môže zákazník uzatvoriť na každej pošte len za 0,97 € mesačne. Poštová karta je určená pre verných zákazníkov Slovenskej pošty, ktorí opakovane využívajú naše služby. Za vernosť ich SP odmení bonusovými bodmi. Poštová karta sa vydáva zadarmo a zákazník si ju môže vybaviť na každej pošte. Slovenská pošta doteraz vydala viac ako 300 tisíc kariet.

Vstup na poistný trh

Poistenie predstavuje doplnok k bankovým a platobným službám, ktoré dnes SP poskytuje v oblasti finančných služieb. Vstup na perspektívny poistný trh umožní stabilizovať budúce výnosy Slovenskej pošty. Poistný trh má potenciál rastu a to predovšetkým v oblasti životného poistenia. Saturácia slovenského trhu stále nedosahuje priemer EÚ a výška predpísaného poistného per capita je stále výrazne pod týmto priemerom.

Slovenská pošta majetkovo vstúpila do Poisťovne Poštovej banky, v ktorej získala 20 % – ný podiel. Za tento zaplatí v 4 splátkach v priebehu 3 rokov 6,1 mil. Eur. Kúpna cena vychádza zo znaleckých posudkov 2 medzinárodných renomovaných spoločností. V prípade, že sa nebude plniť podnikateľský plán, môže dôjsť k vráteniu časti kúpnej ceny. Návratnosť investície očakávame v priebehu 3 až 5 rokov.

Slovenská pošta zaznamenala 186 % – ný nárast predaja poistných produktov oproti minulému roku.

O spoločnosti:

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. Spoločnosť tiež získala ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia dosiahla za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Zásadný vplyv na pozitívne hospodárenie mali predovšetkým výnosy v zmluvných zásielkových službách a finančných službách a tiež program zmien, ktorý má umožniť transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení nových oblastí poskytovaných služieb.
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.

Kontaktné údaje:

Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421  903 130 571
E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk

One comment

  1. Najprv sa so spomínanými službami budú musieť stotožniť pracovníčky na pošte a budú musieť byť aj schopné a ochotné ich poskytovať. Budem rád, ak budú aj naozaj fungovať.
    Ja som si napríklad službu ELEKTRONICKÉ OZNAMOVANIE ZÁSIELOK vybavil hneď, ako ste to zaviedli. Doteraz mi však žiadna SMS, ani mail neprišli, hoci dostávam mesačne niekoľko balíkov z Ebay. Keď som sa bol na to sťažovať, že mi chodia stále len žlté lístky, tak mi začali tvrdiť, že sa táto služba týka len doporučených listov. Keď som argumentoval tým, že už mi prišlo aj pár doporučených listov a stále na žltý lístok, tak z pani pri okienku vypadlo, že tá služba vôbec nefunguje… Pred nedávnom mi volali, že posielajú balík naspäť do Číny, ak si ho hneď nevyzdvihnem…. Prestali mi teda asi chodiť už aj žlté lístky, alebo sa doručovateľka zase netrafila do správnej schránky… Odporučili mi, aby som sa chodil občas informovať, ak čakám nejaký balík.
    Keďže podľa Tracking kódu je už balík, ktorý čakám z Číny od 09.09.2016 na Slovensku, bol som sa informovať, či ho náhodou už nemajú. Pracovníčka odo mňa najprv chcela podacie číslo balíka, ktoré samozrejme neviem. Potom aspoň bola ochotná a išla hľadať balíček podľa mena, ale nič nenašla. Počkám ešte týždeň a budem žiadať peniaze za tovar, možno neoprávnene späť.
    Tak toto je moja osobná skúsenosť s “novinkami” v praxi. Neviem, či je naozaj chyba v nefungujúcej službe alebo neschopnosti niekoho iného, ale je škoda, že v dnešnej dobe takéto niečo v praxi ešte nefunguje.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.