Od 1. júla 2016 sú aj na Slovensku firmy trestne zodpovedné. Čo to znamená a aké postihy vám hrozia?

BRATISLAVA, 30. júna 2016 (tlacovasprava.sk) – Od zajtra platí aj na Slovensku zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Slovensko bola posledná krajina EÚ, ktorej takáto právna úprava a chýbala. V praxi to znamená, že ak sa vedenie firmy, alebo jej zamestnanci dopustia niektorého z 53 trestných činov vymenovaných z v zákone, spoločnosti za to hrozí napríklad peňažný trest, prepadnutie veci alebo dokonca zánik nariadený súdom.

Spoločnosť Screening Solutions, ktorá patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb prevencie proti podvodom, riadenia rizík a forenzného vyšetrovania na Slovensku a v Českej republike prináša prehľad potenciálne rizikových situácií a spôsobov, ako sa voči nim chrániť.

Po novom tak budú firmy postihnuteľné napríklad za korupciu, ktorej by sa dopustili zamestnanci alebo obchodní zástupcovia firiem. Právnické osoby budú trestne zodpovedné napríklad aj v prípade, že zamestnanec sa dopustí daňového podvodu – napríklad krátenia alebo nedovedenia dane v mene svojej spoločnosti.

Firmy si ale musia dávať pozor aj na to, koho zamestnajú a či ich zamestnanci skutočne majú vzdelanie a kvalifikáciu potrebnú na vykonávanie špecifických zamestnaní. Ak by sa napríklad stalo, že autodopravca zamestná ako vodiča osobu, ktorá nemá potrebné vodičské oprávnenie, trestnú zodpovednosť bude možné vyvodiť aj voči firme samotnej. A to aj v prípade, že zamestnanec klamal pri prijímacom pohovore alebo v životopise. Trestné stíhanie ale hrozí napríklad aj v prípade chemických havárií v továrňach alebo pri ekologických haváriách.

„Firma by bola zodpovedná napríklad aj v prípade, že by jej zamestnanec prostredníctvom firemného počítača šíril detskú pornografiu, alebo predával drogy, no nepodarilo sa ho identifikovať. V takom prípade sa za zodpovednú považuje spoločnosť,“ dopĺňa Ivan Moroz, Partner spoločnosti Screening Solutions. Pre orgány činné v trestnom konaní sa zjednodušuje aj vyšetrovanie. Nariadiť môžu napríklad aj domovú prehliadku alebo odpočúvanie.

Pokuta až do 1,6 milióna eur alebo zrušenie spoločnosti

Firmu bude možné tiež vylúčiť z verejného obstarávania alebo zakázať jej prijímanie dotácií a peňazí z eurofondov. Negatívnym dôsledkom je ale aj prípadná medializácia vyšetrovania, alebo obvinenia spoločnosti a ohrozenie je povesti.

„Na základe našich skúseností s podobným zákonom v Českej republike si myslíme, že zákon pomôže kultivovať podnikateľské prostredie. Ak tak ešte firmy neurobili, mali by čo najskôr preveriť, či sú ich interné pravidlá, smernice a procesy pripravené tak, aby zamedzovali kriminálnemu konaniu zamestnancov, prípadne firmu chránili, ak by k nemu predsa len došlo,“ vysvetľuje Ivan Moroz. „Prvým krokom je napríklad zavedenie takzvaného pre-employment screeningu, teda overovanie informácií pri prijímaní nových zamestnancov. Túto službu môžu firmy využívať aj externe od špecializovaných expertov.“

Skúsenosti z Česka: stovka odsúdených firiem

Jedným z prvých prípadov po zavedení trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike bol prípad štátneho podniku Česká pošta. Kauza sa týkala údajného manipulovania so stavebnými zákazkami, ktorého sa mali dopustiť zamestnanci a bývalí zamestnanci podniku. Postupne pribúdali aj ďalšie obvinené spoločnosti – stavebné firmy Metrostav a Agrotec z holdingu Agrofert. Spočiatku sa zákon uplatňoval najmä v prípadoch daňových únikov s nasadením takzvaných bielych koní (karuselové podvody).

Od roku 2012 do konca roku 2015 bolo v Českej republike na základe zákona právoplatne odsúdených približne 100 firiem, obžalovaných 300 firiem a v prípade 500 spoločností sa začalo trestné stíhanie. Na základe štvorročných skúseností so zákonom došlo koncom minulého roka k rozšíreniu pôvodného zoznamu z 84 trestných činov na približne 220. „Očakávame, že k rozšíreniu katalógu prehreškov dôjde časom aj na Slovensku,“ dopĺňa Ivan Moroz zo Screening Solutions.

Ako sa môžu firmy chrániť

„Najúčinnejším spôsobom je zavedenie komplexného systému identifikácie a riadenia rizík, ktoré sú spojené so zákonom o trestnej zodpovednosti. Nemyslí sa tým ale iba spísanie desatora pravidiel či etického kódexu zamestnancov,“ upozorňuje Ivan Moroz. Systém vnútorných bezpečnostných pravidiel firmy je známy aj pod pojmom compliance systém. Zahŕňať by mal analýzu a vyhodnocovanie rizík, overovanie informácií o zamestnancoch a uchádzačoch o pracovné pozície (tzv. Pre-Employment Screening), zavedenie protikorupčných doložiek v zmluvách s obchodnými partnermi, overovanie konfliktov záujmov a tiež pravidelné školenia zamestnancov. „Škála opatrení je široká. Neexistuje pritom jedna a tá istá sada opatrení pre každú spoločnosť. Ešte pred ich zavedením by malo dôjsť k auditu, ktorý zohľadní potreby spoločnosti, tak aby sa z compliance systému nestala administratívna záťaž, ale naozaj funkčná ochrana.“

Čo hrozí firmám:

Zrušenie právnickej osoby
Prepadnutie majetku alebo veci
Peňažný trest
Zákaz činnosti
Zákaz prijímať dotácie, subvencie alebo čerpanie podpory z fondov EÚ
Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku

Viac informácií pre médiá:

Tomáš Grečko
SEESAME Communication Experts
grecko@seesame.com
+421 917 749 302

Ivan Moroz
Screening Solutions Slovakia
moroz@screening-solutions.com
+421 903 476 109

O spoločnosti Screening Solutions
Screening Solutions vstúpila pôsobí na trhu od roku 2001. Ako prvá spoločnosť poskytovala výhradne služby overovania údajov uvádzaných uchádzačmi o zamestnanie, takzvaný Pre-Employment Screening (PES). Odvtedy sa stala priekopníkom, propagátorom a patrónom PES a jeho využívania v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Zameriava sa ďalej na služby v oblasti forenzných auditov, vyšetrovania a zavádzanie compliance systémov v Českej a Slovenskej republike.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.