SPP zverejnil nové ceny za dodávku plynu a novinky pre domácnosti od 1. januára 2017

BRATISLAVA, 6. decembra 2016 (tlacovasprava.sk) – Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) oznamuje, že od 1. januára 2017 upraví ceny za dodávku plynu pre domácnosti.

SPP pristupuje k úprave cien za dodávku plynu domácnostiam, na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V nadväznosti na zmenu príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov sú koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti stanovované tak, že ÚRSO určí SPP ako dodávateľovi plynu cenu za dodávku plynu, ku ktorej sa následne pripočíta cena za prepravu a distribúciu plynu tak, ako je určená v príslušných cenových rozhodnutiach.

Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne znížia v priemere o 2,6 %.

Mesačné preddavky sa pre odberateľov plynu od SPP z dôvodu zmeny ceny automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia.

SPPV súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2017 spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (t.j. odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 2. do 13. januára 2017 prostredníctvom Zákazníckej linky SPP na čísle 0850 111 363, v pracovných dňoch od 7.00 h do 20.00 h, prípadne e-mailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, prostredníctvom Web chatu SPP na http://www.spp.sk alebo v ktoromkoľvek z 19-tich Zákazníckych centier SPP.

Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania sú zverejnené na webovej stránke SPP http://www.spp.sk, v časti Domácnosti – plyn. Informácie o nich možno získať aj na Zákazníckej linke SPP alebo v Zákazníckych centrách SPP na celom Slovensku.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, vyhláška ÚRSO od 1. januára 2017 stanovuje nové rozdelenie tarifných skupín za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Domácnosti a malé podniky už nebudú rozdelené do štyroch taríf (D1/M1-D4/M4), ale až do 8-ich (D1/M1-D8/M8) podľa spotreby, pričom cenovej regulácii budú podliehať dodávky plynu v 6 tarifách (D1/M1-D6/M6). V praxi sa teda bude cenová regulácia vzťahovať na väčšiu skupinu odberateľov plynu v domácnosti a odberatelia plynu v domácnosti, na ktorých sa cenová regulácia doteraz vzťahovala, by mali mať zachované regulované ceny určené ÚRSO.

Tarifa by mala zostať totožná najmä u odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov, ktoré majú v súčasnosti zvolenú tarifu D1/M1 alebo D2/M2. V prípade, ak mali naši zákazníci v roku 2016 zazmluvnenú tarifu D3/M3, táto bude od roku 2017 rozdelená na dve tarify D3/M3 a D4/M4. Ceny za dodávku plynu v oboch tarifách však aj v roku 2017 podliehajú cenovej regulácii. V prípade, ak zákazníci mali v roku 2016 zazmluvnenú tarifu D4/M4, táto bude od roku 2017 rozdelená na štyri tarify D5/M5 až D8/M8.

V prípade nových taríf D5/M5 až D8/M8 bude cenovej regulácii podliehať len dodávka plynu v tarife D5/M5 a D6/M6. Dodávka plynu v tarife D7/M7 a D8/M8 cenovej regulácii podliehať nebude. O zmene taríf už SPP informoval tých odberateľov, na ktorých by sa mala vzťahovať.

Okrem Smart ponuky na mieru od SPP, personalizovanej ponuky dodávok energií podľa doterajšej spotreby konkrétneho odberateľa a jeho potrieb, predstavil SPP nedávno koncept SPP Smart Home, ktorý prináša odberateľom SPP celé portfólio služieb, prostredníctvom ktorých môžu využívať energie efektívnejšie a ušetriť. SPP Smart Home zastrešuje, okrem iného, pomoc a výhodné podmienky pri inštalácií obnoviteľných zdrojov energie s dotáciou, energetickú certifikáciu a inšpekciu budov, energetické poradenstvo, asistenčné služby či preventívne prehliadky plynových spotrebičov a kominárske služby.

Aj naďalej si môžu odberatelia overiť výhodnosť cenovej ponuky dodávky energií na bezplatnej Férovej linke SPP 0800 126 076.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií  na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo SPP využíva spoľahlivé dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičný palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje prostredníctvom korporátneho programu SPPoločne, EkoFondu, n.f. a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Kontakt pre médiá:
Ondrej Šebesta, hovorca
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
tel.: +421 (2) 6262 4157, mobil: 0917 501 370
e-mail: ondrej.sebesta@spp.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.