Slovnaft odpovedá na najčastejšie otázky motoristov týkajúce sa benzínu a nafty v mrazoch

BRATISLAVA, 5. januára 2017 (tlacovasprava.sk) – Extrémna zima, ktorá v najbližších dňoch zasiahne Slovensko, pravdepodobne preverí aj vodičov a stav ich vozidiel.  Motoristi môžu problémom so štartovaním predísť udržiavaním dobrého technického stavu svojich vozidiel, kontrolou autobatérie, prevádzkových kvapalín a tankovaním kvalitných motorových palív. Tie sú jedným z predpokladov, aby motor naskočil aj v tých najtuhších mrazoch.

Slovnaft EVO diesel
V prípade arktických mrazov sa odporúča natankovať prémiový EVO Diesel, ktorý zvládne teploty až do -40 °C.

Slovenská legislatíva predajcom určuje, aby v období od 16. novembra do 28. resp. 29. februára predávali palivá, ktorých vlastnosti sú prispôsobené odlišným klimatickým podmienkam v zimnom období.

Zloženie automobilových benzínov a motorovej nafty je preto v zime odlišné; benzíny obsahujú viac prchavých zložiek, ktoré zabezpečujú lepšiu odpariteľnosť paliva.

Motorová nafta zase obsahuje menšie množstvo ťažkých parafínov, ktoré majú tendenciu pri mínusových teplotách kryštalizovať, a tým zaniesť palivový filter. Zmena v zložení zabezpečuje lepšiu štartovateľnosť aj chod motora pri mínusových teplotách.

Sieť čerpacích staníc Slovnaft ponúka už aditivované palivá, ktoré zlepšujú ich úžitkové aj nízkoteplotné vlastnosti.

Motoristi tak nemusia do nádrží prilievať ďalšie látky. Automobilové benzíny od Slovnaftu spĺňajú požiadavky aj pre extrémne nízke teploty, motorová nafta TEMPO Plus je vhodná do -20 °C, v prípade arktických mrazov sa odporúča natankovať prémiový EVO Diesel, ktorý zvládne teploty až do -40 °C.

V zimných mesiacoch sa odporúča tankovať plnú nádrž, keďže kondenzáciou vzdušnej vlhkosti v nádrži sa do palivového systému môže dostať voda.

Vyšší objem paliva znižuje množstvo vzduchu v nádrži, a tým aj prípadné problémy s vyzrážanými kryštálmi vody pri teplotách nižších ako 0 °C.

Základné informácie o motorových palivách v zimných mesiacoch:

Prečo sa palivá delia na letné a zimné?

Motorové palivá sa delia na letné a zimné z dôvodu prispôsobenia sa kvality paliva klimatickým podmienkam príslušného ročného obdobia, ako aj environmentálnym aspektom manipulácie s palivom (napr. tlak pár benzínu v lete).

V čom sa líši zloženie a vlastnosti letných a zimných palív?

Rozdiel medzi letným a zimným palivom je najmä v čase jeho použitia, keďže počas letných mesiacov nie sú motorové palivá vystavované nízkym teplotám, na ktoré je citlivý tak benzín, ako aj motorová nafta.Samotné zloženie motorovej nafty je v zimnom období mierne odlišné oproti letnému obdobiu z dôvodu zabezpečenia lepšej odolnosti paliva voči nízkym teplotám. Motorová nafta obsahuje menšie množstvo ťažkých parafínov, ktoré majú tendenciu pri záporných teplotách kryštalizovať ako prvé. Okrem toho, motorová nafta obsahuje v zimnom období špeciálne aditíva, ktoré napomáhajú eliminovať negatívne správanie parafínov v motorovej nafte, ktoré sú prirodzenou súčasťou paliva. Funkcia aditívov je potláčať vznik parafinických kryštálov a zároveň zamedzuje ich zhlukovaniu. Počas zimného obdobia sa okrem dieslových motorov kladú odlišné požiadavky aj na palivá pre zážihové motory. Hlavný rozdiel oproti letnému benzínu je, že obsahuje viac prchavých zložiek. Prchavé zložky v zime zabezpečujú lepšiu odpariteľnosť paliva, ktorá v kombinácii s destilačným profilom zabezpečuje spoľahlivú štartovateľnosť a plynulý chod motora aj pri mínusových teplotách okolia.

Odkedy sú na čerpacích staniciach v predaji zimné palivá?

Pre obe palivá (automobilové benzíny, motorové nafty) platí rovnaké obdobie, a to najneskôr od 16. novembra do 28. resp. 29. februára.

Predávajú všetky čerpacie stanice zimné palivá?

Kvalita palív na čerpacích staniciach musí byť v súlade s príslušnými normami (STN EN 228 pre automobilové benzíny a STN EN 590 pre motorové nafty). Podľa vyhlášky 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, je povinný každý predajca v predpísanom zimnom období uvádzať palivá podľa príslušnej zimnej špecifikácie. Kontrolu dodržiavania uvedenej vyhlášky zabezpečuje Slovenská inšpekcia životného prostredia. Okrem toho renomovaní predajcovia, vrátane siete Slovnaft, ponúkajú prémiovú motorovú naftu, ktorá je schopná odolávať aj oveľa náročnejším klimatickým podmienkam než štandardná motorová nafta.

Je možné zistiť, že tankujem zimné palivo?

Ako bežný zákazník, ktorý tankuje palivo na čerpacej stanici, nie je možné pri pohľade na prietokomer alebo tankovaciu pištoľ povedať, či tečie letný, prechodový, alebo zimný benzín, respektíve motorová nafta. Platia však vyššie uvedené normy a vyhlášky pre automobilové benzíny a motorové nafty, v ktorých je definované, od kedy musí predajca zabezpečiť pre zákazníka kvalitu prislúchajúcu danému obdobiu. Na čerpacích staniciach Slovnaft sú k dispozícii dokumenty, ktoré obsahujú aj informácie o aktuálne naskladnenom palive. Podľa toho si môže zákazník overiť, aké palivo sa práve nachádza na príslušnej čerpacej stanici.

Čo robiť, ak som mal vozidlo dlhšiu dobu v garáži a nejazdil som s ním?

Vzhľadom na prebiehajúce zimné obdobie nie je vhodné sa spoliehať na motorovú naftu natankovanú pred niekoľkými týždňami, prípadne mesiacmi (pred 16.11.). Takéto motorové nafty ešte neobsahovali príslušné aditíva a ani ich kvalita nebola taká, aby bolo možné zákazníkovi garantovať bezproblémové úžitkové vlastnosti pri dlhodobo nízkych teplotách. Pri výmene letného paliva za zimné je optimálne ísť tankovať s čo najmenším objemom starého paliva v nádrži. Tým minimalizujeme negatívny vplyv letnej motorovej nafty na nízkoteplotné úžitkové vlastnosti paliva.

Je potrebné k zimnému palivu ešte pridávať špeciálne aditíva?

Zimná motorová nafta v sieti čerpacích staníc Slovnaft je plne aditivovaná, a preto nie je nutné do nej prilievať ďalšie aditíva. Navyše prilievanie neovereného aditíva môže spôsobiť komplikácie vzhľadom na jeho kompatibilitu so zložkami v palive. Taktiež preaditivovanie paliva môže viesť k zníženiu účinnosti prísad. Odolnosť benzínu voči nízkym teplotám je zabezpečená jeho zložením a charakteristickými vlastnosťami, teda benzín ani v zime nezamrzne. Ak dôjde k upchatiu palivového systému u zážihového motora, je to takmer výlučne z dôvodu prítomnosti vody v benzíne.

Nenatankoval som pred mrazmi zimnú naftu a teraz neviem naštartovať. Čo mám spraviť?

Problém s naštartovaním auta v zime môže byť spôsobený viacerými faktormi. Pred zimnou sezónou by si majitelia automobilov mali skontrolovať stav autobatérie, palivových filtrov, prevádzkových kvapalín (olej, chladiaca kvapalina) a u naftových motoroch aj funkčnosť žhavičov. Samozrejme nemožno úplne vylúčiť ani kvalitu paliva. Ak nafta už stuhla v palivovom systéme, najvhodnejším riešením je presunúť vozidlo do teplejšieho prostredia garáže prípadne servisu, alebo počkať kým teplota nestúpne a nafta sa opätovne stane tekutou v celom svojom objeme. Tento proces však vo vonkajšom prostredí môže trvať aj niekoľko týždňov. Ak motorista má natankovanú nevhodnú motorovú naftu, tak odporúčame takúto naftu vypustiť a natankovať novú motorovú naftu. Navyše v prípade extrémnych mrazov (pod -20 °C) odporúčame natankovať prémiovú motorovú naftu, EVO diesel, ktorej kvalita je nastavená tak, aby zvládala aj arktické teploty pod -40 °C.

Prečo je lepšie v zime natankovať plnú nádrž paliva?

Do palivového systému sa dostáva voda kondenzáciou vzdušnej vlhkosti. Preto sa odporúča v zime tankovať plnú nádrž, aby sa obmedzilo množstvo vzduchu v nádrži. Vyzrážané kryštály vody pri teplotách nižších ako 0 °C dokážu urýchliť upchatie filtra.

Je možné miešať bežnú a prémiovú naftu? Vylepšia sa tým vlastnosti bežnej nafty?

Miešanie bežnej a prémiovej nafty je možné. To, či sa pridaním prémiovej nafty zlepšia parametre zmiešanej natankovanej nafty závisí najmä od pomeru prémiovej a bežnej nafty ako aj od kvalitatívnych parametroch prémiovej nafty. Prémiová nafta EVO diesel je vhodná aj pre teploty nižšie ako -40 °C.

O Skupine SLOVNAFT
Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

Kontaktná osoba:
Anton Molnár
hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie
tel: +421 905 393 161

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.