Slovenská lekárnická komora obnovila vydávanie časopisu Slovenský lekárnik

BRATISLAVA, 30. januára 2017 (tlacovasprava.sk) – Slovenská lekárnická komora úspešne obnovila vydávanie časopisu Slovenský lekárnik, ktorý vychádzal v rokoch 1931 – 1951. Koncom februára pripravuje jeho 2. vydanie. Zároveň SLeK podporuje sympóziá z dejín farmácie, ktoré v roku 2017 už po 22-krát organizuje prvý prezident SLeK Dr. Anton Bartunek v Košiciach.

Pred 86 rokmi 25.1. 1931 vyšlo prvé číslo časopisu Slovenský lekárnik – prvého lekárnického časopisu v slovenskom jazyku. Prvým odborným časopisom slovenských lekárnikov bol úradný časopis vtedajšieho „Sväzu lekárnikov Slovákov“. Sväz lekárnikov Slovákov bol založený v roku 1927 a jeho valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 1930, jednomyseľne rozhodlo, že v nasledujúcom roku začne svoj vlastný tlačový orgán, časopis pod názvom Slovenský lekárnik ako jeho úradný orgán.

Prvé číslo tohto mesačníka vyšlo v januári 1931 s jednorazovým nákladom v počte 400 výtlačkov. Časopis mal podtitulok Úradný časopis Sväzu lekárnikov Slovákov a vychádzal každého 25. dňa v mesiaci. Cieľom časopisu bolo hájiť nielen hospodárske záujmy a požiadavky lekárnikov, ale tiež poukázať na riešenia etických a morálnych problémov lekárnictva.

Jeho tradíciu obnovila SLeK v roku 2016, kedy vydala prvé číslo obnoveného časopisu Slovenský lekárnik s podtitulom „odborný časopis slovenského lekárnictva“.

Časopis bude vychádzať 2-krát ročne. Jeho obsah tvoria odborné historické články a unikátne historické fotografie, napr. interiérov lekární s pôvodným mobiliárom a zariadením, či účastníkov putovného zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v Bratislave v roku 1907, pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Bratislavského prírodovedného a lekárskeho spolku.

Aktuálne SLeK pripravuje vydanie 2. čísla, v ktorom budú publikované o. i. tieto príspevky:

Genealógia rodu Spillenbergerovcov z Levoče – jedného z najvýznamnejších lekársko-lekárnických rodov na Slovensku, príspevok o spolkovom živote lekárnikov v 19. storočí, či reportáž o bývalej Lekárni sv. Alžbety v Bratislave. Čitatelia sa môžu tešiť aj na zaujímavé príspevky o poštových známkach s tematikou farmácie spolu s jedinečnou filatelistickou dokumentáciou alebo na príspevok o PhMr. Samuelovi Búľovskom, jednej z najvýznamnejších osobností slovenského lekárenstva, spoluzakladateľa Zväzu lekárnikov Slovákov, ktorý SLeK pripravuje v spolupráci s jeho priamymi rodinnými príslušníkmi.

SLeK vydala pre svojich členov aj stolový kalendár na rok 2017, ktorý pripomína dôležité dátumy v súvislosti s povinnosťami farmaceutov, ako aj významné historické míľniky a jubileá popredných osobností slovenskej farmácie. Kalendár prostredníctvom fotografií mapuje činnosť a aktivity Slovenskej lekárnickej komory v uplynulých rokoch. Na rok 2018 plánuje SLeK vydať historický kalendár.

V roku 2015 SLeK vydala pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti publikáciu mapujúcu históriu komory prostredníctvom rozhovorov s bývalými prezidentmi SLeK. V roku 2016 komora založila edíciu „Farmaceut ako pomáhajúca profesia“ v rámci ktorej vydala dve odborné publikácie zamerané na farmakoterapiu špecifických skupín pacientov – detí a dojčiacich žien a publikáciu sumarizujúcu poznatky dôležité pre správne zaobchádzanie s liekmi v domácnosti.

Komora týmito publikačnými aktivitami prináša svojim členom široké spektrum nových poznatkov a možností odborného rastu.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jej členmi je takmer 4500 farmaceutov. Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia so zameraním na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Viac informácií poskytne
Mgr. Adriana Bednárová
MARCUS PR, s.r.o.
bednarova@marcuspr.sk
GSM: 0908528445

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.