Kauza starostu Jambora priniesla aj prvý prípad obvinenia eseročky na Slovensku vôbec

BRATISLAVA, 21. marca 2017 (tlacovasprava.sk) – Neubehol ani rok od účinnosti nového zákona a prvé obvinenie právnickej osoby je na svete. Podľa dostupných informácií sa starosta Devínskej Novej Vsi dohodol s predstaviteľmi eseročky, že bude robiť sprostredkovateľa eseročky a vybaví bezproblémové schválenie agendy Okresným úradom v Bratislave, odborom starostlivosti o životné prostredie, samozrejme za úplatok.

Úplatok úradníkovi sľúbili aj samotní predstavitelia firmy.

Nedávno v médiách predstaviteľmi vlády pertraktovaný boj proti korupcii tak nadobúda isté kontúry. Právnická osoba mohla byť z nepriameho podplácania obvinená v dôsledku toho, že za ňu a v jej prospech protiprávne konali ňou poverené osoby (nemuseli to byť nutne jej  zamestnanci).

V praxi sa tak teória pričítateľnosti konania fyzickej osoby, ktoré sa považuje za konanie právnickej osoby tak, ako je v zákone o TZPO uvedené, stala realitou. Ak táto eseročka má prijaté preventívne opatrenia na ochranu pred aplikáciou TZPO, je možné, že stíhané a nakoniec odsúdené budú iba fyzické osoby.

Ak spoločnosť prijme preventívne opatrenia na ochranu pred TZPO, aktívne tak bojuje nielen proti korupcii a iným formám trestnej činnosti, ale zároveň tak prejavuje svoj morálny postoj k podnikateľskému prostrediu.

Orgány činné v trestnom konaní sú aktívne v boji s korupciou, aj v rovine právnických osôb, čo je samozrejme dobrá správa. Veríme, že prípadov obvinenia pribudne, vrátane tých veľkých, ktoré boli nedávno medializované.

****

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016 Z.z. je účinný od 01.07.2016 a na jeho základe je možné stíhať aj právnické osoby. Novela účinná od 01.01.2017 rozšírila katalóg trestných činov, ktoré môže spáchať právnická osoba.

Právnická osoba bude trestne zodpovedná, ak činnosť osoby spojenej s právnickou osobou (zamestnanec, poverená osoba, štatutár, osoba konajúca v mene právnickej osoby atď.) napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu uvádzaného v trestnom zákone a činnosť tejto osoby je možné pričítať kvalifikovaným spôsobom (uvedeným v zákone) právnickej osobe.

JUDr. Lucie Schweizer
partnerka Ružička Csekes, s. r. o.
tel: +421 911 737 437
email: lucie.schweizer@rc-cms.sk
Advokátka špecializujúca sa na korporátne trestné právo, prevenciu kriminality právnických osôb, strategické plánovanie a design a risk manažment.

Mgr. Sylvia Szabó
partnerka Ružička Csekes, s. r. o.
tel: +421 903 228 370
email: sylvia.szabo@rc-cms.sk
Advokátka špecializujúca sa korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia.

Ružička Csekes, má ako prvá advokátska kancelária na Slovensku k dispozícii skupinu 8 špecialistov zaoberajúcich sa prevenciou korporátnej kriminality – trestnej činnosti právnických osôb. Portfólio ich služieb zahŕňa od prevenčných opatrení, auditov, Compliance programov, Dawn Raid prípravy a podpory, FCPA revízií, ABAC smerníc po podporu právnických osôb, najmä korporácií, v trestných konaniach.

Kontakt pre médiá:
Radmila Lukačovičová
SENIOR ACCOUNT MANAGER
Dynamic Relations 2000 s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
lukacovicova@dynamic.sk
+421 948 47 46 85

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.