*
článok
Doprava & Motorizmus, TLAČOVÉ SPRÁVY, Verejná správa & Politika

Priepusty Gabčíkova je možné prebudovať na tunel pod Dunajom!

BRATISLAVA, 20. novembra 2017 (tlacovasprava.sk) – Všetky potrebné merania už boli ukončené. Ich výsledky dali zelenú zámeru prebudovať dva otvory priepustu na dopravný tunel.

Projekt cesty pod Dunajom pre automobily, cyklistov a peších dostal prvé potrebné súhlasy od odborníkov. Vďaka tomu zámer prebudovať otvory priepustu pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo získava konkrétnejšie kontúry. Dnes o tom informovali minister životného prostredia Lászlo Sólymos a Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby.

Cesta pod prívodným kanálom

Obce v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo by sa mohli dočkať cesty pod prívodným kanálom. Predpokladá to projekt prebudovania dvoch otvorov priepustu na dopravný tunel pre verejnosť. Riešenie by bolo nielen rýchlejšie, stabilnejšie a pohodlnejšie, no zároveň aj ekonomickejšie ako prevádzkovanie kompy.

„V máji sme informovali o tejto možnosti. Dnes sme opäť o pár krokov ďalej. Odborníci z Vodohospodárskej výstavby a Slovenskej technickej univerzity zanalyzovali aktuálny stav otvorov priepustu a doterajšie výsledky dokazujú, že takéto riešenie by bolo realizovateľné,“ uviedol minister Sólymos.

Vodné dielo Gabčíkovo

Ukončené boli všetky potrebné merania a ich závery dávajú dopravnému projektu zelenú. Môžeme tak pokračovať v ďalších prácach, vrátane dopravno-inžinierskeho posúdenia, vypracovania technickej štúdie a začali sme s prípravou podkladov pre dokumentáciu EIA,“ dodal generálny riaditeľ Daniel Kvocera. Šéf envirorezortu doplnil, že ak nebudú žiadne prieťahy, tak s realizáciou tunela sa môže začať koncom roka 2018 resp. začiatkom roka 2019.

Podľa záverov meraní by konštrukcia cestných tunelov mala vydržať i vznetové explózie. Betón a betonárska výstuž otvorov sú vo veľmi dobrom stave a podložie priepustu je stabilné. Zmena na cestu pre verejnosť by si však vyžiadala zabezpečenie zariadení na monitorovanie priesakov, otrasov a teplotných zmien ako i nanesenie ochranných náterov a protipožiarnej vrstvy. Potom by mal tunel vyhovovať počas nasledujúcich 59 rokov. No pri dôslednom monitoringu a údržbe navyše bude možné životnosť konštrukcie ešte viac predĺžiť.

Vodné dielo Gabčíkovo

Z dvoch rezervných priepustov Vodného diela Gabčíkovo môže vzniknúť tunel pod Dunajom, ktorý by spájal obce Vojka nad Dunajom, Kyselica, Horný Bar, Rohovce, Dobrohošť a Bodíky.

Trvalé riešenie

Projekt by znamenal trvalé riešenie prepravy a mňa nesmierne teší, že zámer ako výrazne pomôcť obyvateľom dotknutých obcí je technicky realizovateľný. Preto prosím aj všetky dotknuté orgány, inštitúcie či obce, ktoré sa budú v ďalšom stupni projektovania vyjadrovať, aby posúvali projekt vpred s čo možno najkratšími lehotami na vyjadrenie,“ hovorí Kvocera.

Podľa jeho slov sa v súčasnosti realizuje diagnostika existujúcich vozoviek a dopravno-inžinierske posúdenie. Po ich skončení príde na rad rozpracovanie technického riešenia, ktoré presnejšie určí odhadované náklady na realizáciu projektu. Dokumentácia by mala byť hotová na jar budúceho roku.

Priepust je situovaný v km 4,0 prívodného kanála. Slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja. Počas povodňových stavov voda zo sústavy ramien spätne vzdúva hladinu vo výtokovom koryte priepustu a v ľavostrannom priesakovom kanáli. Priepust pod prívodovým kanálom má päť otvorov, pričom už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri. Tento predpoklad potvrdili aj údaje namerané od roku 1994 do 2016.

Tomáš Ferenčák
hovorca | odbor komunikácie
Odbor komunikácie MŽP SR
Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
mobil: +421 905 886 769
tel.: +421 2 5956 2714
e-mail: tomas.ferencak@enviro.gov.sk

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: