Stanovisko otca a právneho zástupcu otca k incidentu poslankyne Blahovej na pôde školy v obci Jakubov

BRATISLAVA, 15. januára 2018 (tlacovasprava.sk) – Poslankyňa Natália Blahová spolu so svojou asistentkou a dvoma neznámymi mužmi vo veku do 30 rokov vstúpili dňa 12.1.2018 v dopoludňajších hodinách do Základnej školy počas vyučovania, predstierali, že sú zo sociálky a vyzvali riaditeľku školy, aby vyvolala z triedy maloletú Izabelu Gajdárovú. Predstavili sa ako sociálne pracovníčky, nie ako poslankyňa NR SR a jej asistentka a oznámili jej, že idú realizovať výkon rozhodnutia, ktoré aj riaditeľke ukázali. Uvedené rozhodnutie však nie je právoplatné.

Súdy v súčasnosti pozastavili výkon rozhodnutia nakoľko skúmajú, či je predmetné rozhodnutie právoplatné. Pred uvedeným konaním v tento deň ráno uverejnil portál DenníkN blog poslankyne, v ktorom poslankyňa opisuje príbeh mal Izabely. Uvedený príbeh je nepravdivý, skutočnosti v ňom uvádzané sú vymyslené a prispôsobené zrejme potrebám uvedenej poslankyne. Fotka, ktorá je uverejnená na blogom je fotkou cudzej ženy, nie matky a dieťa v jej náručí je tiež cudzie neznáme dieťa, nie maloletá Izabela.

Nie je pravdou, že by otec matku bil alebo sa k nej inak zle správal, nie je pravdou, že po príchode na Slovensko už nemal o matku záujem. To sú klamstvá. Na Slovensko pricestovali nie po 4 mesiacoch na naliehanie otca, ale po 2 mesiacoch od narodenia Izabely a to na základe dohody uzavretej ešte pred narodením dieťaťa.

Nebola to matka, ktorá bola s mal. Izabelou, bol to naopak otec, ktorý od narodenia dcéry sa o túto staral, vychovával ju, hral sa s ňou, učil ju, nie matka. Dcéra nikdy nechcela žiť v Ekvádore, ale na Slovensku. Po incidente v Ekvádore, kde matka za výdatnej pomoci miestnych justičných orgánov a vlastnej rodiny v Ekvádore dosiahla, že otec sa nemôže stretnúť s mal. Izabelou / vymyslené trestné oznámenie /, bol otec nútený podpísať dohodu s matkou, ktorá však bola len v španielskom jazyku, ktorému otec nerozumie, ale ekvádorskí právnici ho ubezpečovali, že ak to podpíše, uvidí dcéru. Podpísal.

Dôležité však je, že táto dohoda nebola nikdy schválená ekvádorským súdom, pani poslankyňa opäť vedome klame ľudí, preto je dohoda nevykonateľná a otec ju podpísal len preto, aby po dlhom čase opäť videl dcéru, ktorú mu matka bezdôvodne bránila vidieť. Otec bol sám, v cudzine, vydieraný a bol v tiesni. Požiadali sme ekvádorského právnika o stanovisko k platnosti uvedených dohôd, pričom jasne sa vyjadril, ak tieto nie sú potvrdené súdom, nie sú vykonateľné.

Ďalším klamstvom je, že otec a matka sú rozvedení. K dnešnému dňu sú stále manželia a to iba preto, že matka sa nechce rozviesť! Matka odmieta podať návrh na rozvod v Ekvádore, otec podal návrh na rozvod na OS Malacky v júny 2016, avšak matka jeho podanie napadla z dôvodu, že Malacký súd nemá právomoc a žiada, aby súd konanie o rozvode zastavil. Jasná lož zo strany pani poslankyne Blahovej.

Keď prišli na Slovensko, maloletá Izabela nechcela odísť a matke to aj denne opakovala, otec dcéru nijako nezadržiaval, nakoľko si Izabelu vo výchove a starostlivosti na Slovensku striedali. Bola to Izabela, ktorá bola a je šťastná, že je konečne doma, späť na Slovensku po všetkých tých útrapách, ktoré zažila v Ekvádore. Preto sa aj do rodiska matky odmieta vrátiť. Je to uvedené v 3 znaleckých posudkoch, uviedla to súdu, uviedla to sociálke, matke, všetkým – celému svetu. Matka však trvá na tom, že musí ísť do Ekvádoru.

Matka alebo poslankyňa Blahová si na „výkon rozhodnutia “, ktorý sa rozhodli ísť realizovať do základnej školy počas vyučovania, prizvali aj 2 mužov, ktorých označili za šoférov a ktorí celý čas bránili otcovi a mal. Izabele v akomkoľvek pohybe. Uvedených mužov si otec tiež všimol asi hodinu predtým, ako vošli s poslankyňou NR SR do školy, ako si prezerajú okolie, niekoľko krát prešli okolo školy, boli aj na školskom dvore a svoje autá zaparkovali na 2 rôznych cestách, v 2 rôznych smeroch.

Izabela všetkým jasne povedala, že s mamou nepôjde, hovorila to predovšetkým matke a rovnako tak, že nechce ísť do Ekvádoru. Matka povedala, že má rozhodnutie a názor maloletej Izabely ju nezaujíma. Otec chcel ísť na vyučovanie do triedy, fyzicky mu v tom zabránili muži sprevádzajúci poslankyňu Blahovú.

Potom sa otec rozhodol ísť s dcérou domov, vyšiel zo školy, kde pri jeho aute stáli Blahovej muži a fyzicky ho napadli, rovnako tak fyzicky napadli aj starého otca Izabely a bránili im nastúpiť do auta. Do útoku sa zapojila aj asistentka poslankyne a matka, otec sa celý čas bránil, celý čas držal na rukách dcéru, ktorá zažila hysterický šok – bili jej starého otca, fyzicky napadli jej otca, sácali do nich, ťahali ich za bundy, za oblečenie.

Izabela na všetkých útočníkov kričala, aby ich nechali, prečo to robia, nech idú preč, matke opakoval, že s ňou nepôjde. Následne sa podarilo otcovi nasadnúť do auta a odísť. Ale to iba preto, že práve prichádzala policajná hliadka, ktorú zavolal starý otec Izabely a pred ktorou Blahovej muži – „šoféri“, ako ich asistentka Blahovej nazvala, utiekli preč. Následne Blahová, jej asistentka a matka boli prevedené na OO PZ Gajary, kde do večera boli podrobené výsluchom. Blahovej muži však utiekli, tí na výsluchoch neboli.

V škole išlo zo strany Blahovej o zásah zákonodarnej moci do výkonu súdnej moci a zrejme o zneužívanie právomoci verejného činiteľa Blahovou. Súčasne sa pred riaditeľkou školy podvodne vydávali za sociálne pracovníčky, ktoré idú realizovať výkon rozhodnutia odobratím dieťaťa, aby takto vylákali mal. Izabelu cez riaditeľku von z triedy.

Vonku pred školou pri aute však išlo už o konanie, ktoré vykazuje známky pokusu o únos mal. Izabely – teda chránenej osoby. Fyzicky sa totiž asistentka Blahovej a dvaja neznámi Blahovej muži snažili odobrať z náručia otca dcéru Izabelu a chceli ju odvliecť. Blahová pri tejto situácii asistovala. Zo strany matky jasné pokračovanie v týraní blízkej osoby / proti matke je už podané trestné oznámenie zo septembra 2016 pre týranie blízkej osoby, nakoľko mal. Izabelu 6 dní proti jej vôli zadržiavala v byte, nikoho do bytu nepúšťala, mal. Izabele sa podarilo uniknú z bytu pred matkou iba tak, že vyskočila z okna, otec ju chytil – skok z okna Izabely videlo 6 svedkov vrátane 2 policajtov/.

Pred ZŠ Jakubov napadla skupina poslankyne Blahovej starého otca maloletej Izabely.

Ďalšie fakty prípadu:

– Blahová klamala riaditeľke školy, že je sociálna pracovníčka, oklamala riaditeľku tým, že si osvojila postupy súdu pri výkone rozhodnutia a postupovala tak, ako postupuje súd pri výkone rozhodnutia, aby vylákala mal. Izabelu z triedy von a zabezpečila tak odvedenie Slovenskej štátnej občianky do cudziny pre cudziu štátnu príslušníčku.

– Rozhodnutie, na ktoré sa Blahová odvoláva, nie je právoplatné, nakoľko nebolo otcovi doručené

– Súdy v súčasnosti rozhodujú o zastavení výkonu rozhodnutia na návrh otca, ktorým sa pred riaditeľkou Blahová prezentovala, posudzujú, či rozhodnutie je alebo nie je právoplatné

– Matka sa bežne s mal. dcérou nestretáva, len jej telefonuje, mala možnosť súdnym rozhodnutím mať dcéru u seba od 22.12.17 do 2.1.18, žiaden z týchto dní nevyužila a malú až na podnet otca navštívila 23.12.17 a 24.12.17

– Blahová, jej asistentka a matka zorganizovali skupinu, ktorej úlohou bolo odvliecť mal. Izabelu aj proti jej vôli zo školy, jedno akou metódou, jedno akým klamstvom. Išlo o skupinu, ktorá vykazovala vysoký stupeň organizovanosti, pričom každý jej člen presne vedel, čo má v akej situácii robiť / napr. kedy majú Blahovej muži fyzicky zasiahnuť/

– Zásadne sa nejedná o spor Blahová – Tomanová, ako to komunikuje politická strana SAS, zrejme si Blahová uvedomila, čo urobila a teraz to chce obrátiť na politickú líniu a spor politikov

– Sú tu však nezameniteľné dôkazy toho, o čo jej išlo, prítomný je vysoký stupeň organizovanosti a rozdelenia si úloh medzi 5 osôb – Blahová, jej asistentka, matka a 2 neznámi mladí muži fyzicky veľmi zdatní, ktorí fyzicky napadli otca, starého otca a mal. Izabele fyzicky bránili, aby sa mohla vrátiť do triedy.

JUDr. Andrej Gara

Kontakt pre médiá:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara
Štefánikova 14, 811 05 Bratislava
agara@gkg.sk
tel.: +421 2 3219 9190

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.