V prípade maloletej Izabely ide o bezprecedentnú snahu o ovplyvňovanie súdnej moci iného štátu

BRATISLAVA, 22. mája 2018 (tlacovasprava.sk) – S ohľadom na udalosti, ktoré sa udiali v Ekvádore, kedy národný kongres prijal rozhodnutie, na základe ktorého má údajne dôjsť k vyslaniu Ministerky spravodlivosti Ekvádoru, Ministerky zahraničných vecí Ekvádoru a ombudsmanky na územie Slovenskej republiky, ktoré majú zabezpečiť návrat maloletej Izabely do Ekvádoru, poukazujeme na súčasný právny stav:

Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave do dnešného dňa nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko nebolo doručené otcovi.

Ústavný súd Slovenskej republiky Uznesením rozhodol o odklade vykonateľnosti predmetných súdnych rozhodnutí.

Následne na to Okresný súd Bratislava I Uznesením rozhodol o odklade výkonu rozhodnutia a to na čas, kým vo veci samej nerozhodne Ústavný súd Slovenskej republiky.

Neexistuje vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by mala byť Izabelka navrátená do Ekvádoru

Súdy na Slovensku konajú, prebiehajú legitímne procesy v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj predpismi Európskeho spoločenstva

Otec a matka sú naďalej manželia, nie sú rozvedení. Matka nikdy nepodala návrh na rozvod manželstva na súd, o tejto skutočnosti klame. Návrh na rozvod manželstva podal otec na území Slovenskej republiky s tým, že matka sa k jeho návrhu vyjadrila tak, že s rozvodom manželstva nesúhlasí.

Maloletá nikdy nebola zverená matke.

Maloletá má 10 rokov, od narodenia žila až do 6 a ¾ roka života na území Slovenskej republiky, potom bola protiprávne matkou zadržiavaná v Ekvádore 1 a ¾ roka a v súčasnosti žije na Slovensku 1 a ½ roka. Z 10 rokov života prežila Izabelka 8 a ¼ roka na Slovensku. Slovenská republika je domovom maloletej, maloletá je štátnou občiankou Slovenska a žila tu nepretržite okrem 1 a ¾ roka.

Maloletá matku po celý čas neoprávneného zadržania v Ekvádore žiadala, prosila, aby sa vrátili domov na Slovensko, matka jej prosby nerešpektovala. Po dlhom naliehaní maloletej na matku v trvaní 1 ¾ roka matka nakoniec vycestovala s maloletou na Slovensko, odkiaľ sa maloletá odmieta vrátiť do Ekvádora, ide o rozhodnutie maloletej Izabely, nie otca. Na Slovensku Izabela žila a žije, má tu kamarátov a priateľov a má tu domov.

Maloletá bola podrobená viacerým psychologickým vyšetreniam ako aj znaleckému posudzovaniu vždy s rovnakým výsledkom a to, že chce žiť na Slovensku, tu je jej domov, do Ekvádora sa vrátiť nechce a chce zostať žiť doma na Slovensku.

Izabela s otcom v ZŠ Jakubov čelili pokusu o únos zo strany poslankyne Blahovej, ktorá sa vydávala za sociálnu pracovníčku

Z vyššie popísaných dôvodov je absolútne neprípustné, aby sa zahraničný zákonodárny orgán cudzieho štátu uzniesol na vmiešaní sa do vnútroštátnych vecí cudzieho štátu, teda aby na základe rozhodnutia ekvádorského kongresu tento vyslal na územie Slovenskej republiky Ministerku spravodlivosti, Ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku, zástupcov výkonnej moci, aby ovplyvňovali výkon nezávislého súdnictva v cudzom štáte – na Slovensku.

Ide o absolútne škandalózny prípad nerešpektovania cudzieho právneho štátu, neprihliadnutia na základné princípy a štandardy medzinárodného práva verejného a to predovšetkým v prípade, ak sa jedná práve o rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych orgánov súdnej moci. Ide o akt, ktorý je v priamom rozpore s chápaním nezávislosti súdnych a štátnych orgánov, nehovoriac o tom, že sa jedná o veci týkajúce sa cudzieho štátu. Súdy rozhodujú o slovenskej štátnej občianke.

Bezprecedentná snaha o ovplyvňovanie súdnej moci iného štátu

Veľmi dôležitým aspektom je to, že maloletá Izabela je slovenská štátna občianka, ktorá jasne prejavila svoju vôľu a ktorá zreteľne vyslovila NIE Ekvádoru. Podnet na rozhodnutie ako aj rozhodnutie celkom zrejme vychádzajú z nepravdivých alebo neúplných informácii, ktoré matka verejne prezentuje.

Matka šíri klamlivé informácie a skutočnosti jednak za pomoci svojej Facebook-ovej stránky, jednak prostredníctvom istej politickej strany na Slovensku ako aj za aktívnej súčinnosti rodinných príslušníkov žijúcich v Ekvádore, ktorí majú styky s najvyššími predstaviteľmi štátnej moci v Ekvádore.

Na druhej strane nie je pravdou, že by mal otec alebo jeho rodina akékoľvek politické či iné kontakty ako to bolo uvedené v rozhodnutí ekvádorského kongresu a prezentované istou politickou stranou na Slovensku. Opätovne teda pripomíname, že ide o bezprecedentné vmiešavanie sa cudzieho štátu do vnútorných záležitostí a vecí iného štátu a snaha o ovplyvňovanie súdnej moci iného štátu.

Viac o téme čítajte aj tu: Kľúčové fakty prípadu malej Izabely, ktoré poslankyňa Blahová zamlčiava (VIDEO)

Kontakt pre médiá:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara
Štefánikova 14, 811 05 Bratislava
agara@gkg.sk
tel.: +421 2 3219 9190

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.