Ústavný súd SR vydal rozhodnutie v prípade navrátenia malej Izabely do Ekvádora

BRATISLAVA, 23. júna 2018 (tlacovasprava.sk) – Právny zástupca otca Petra Gajdára a maloletej Izbabely Gajdárovej JUDr. Andrej Gara vo veci maloletej Izabely o jej navrátenie do krajiny obvyklého pobytu, do Ekvádorskej republiky, poskytuje médiám aktuálne informácie vo veci.

Dňa 14. júna 2018 rozhodol Ústavný súd SR o sťažnosti otca a poskytol tak definitívnu odpoveď na otázku, či sa otec oprávnene domáhal spravodlivosti a dodržiavania zákonov, či v súlade so zákonom bránil dcéru Izabelu pred nezákonným postupom súdov alebo či maril výkon súdneho rozhodnutia tak, ako to matka za výdatnej pomoci svojej právnej zástupkyne v médiách a na dotknutých štátnych inštitúciách a súdoch šírila, medializovala a zámerne a vedome prezentovala.

Zákony na strane otca

Poskytujeme verejnosti úplné znenie nálezu Ústavného súdu, ktorý dal jasnú odpoveď, že do dnešného dňa neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by mala byť Izabelka navrátená do Ekvádoru a teda predchádzajúce konanie matky ako aj ďalších ňou prizvaných osôb, ktorých cieľom bolo odobratie Izabely a jeho presun do Ekvádora, nemali žiadnu právnu oporu.

Ústavný súd SR rozhodol o sťažnosti otca maloletej Izabely, v ktorom potvrdil, že do dnešného dňa neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by mala byť Izabelka navrátená do Ekvádoru.

Otec od počiatku tvrdil, že rozhodnutie súdu, ktorým mal byť nariadený návrat maloletej Izabely do Ekvádorskej republiky, nie je právoplatné a nie je ani vykonateľné. Okresný súd Bratislava I zmaril doručenie súdnej zásielky otcovi, na základe čoho rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť ani vykonateľnosť. Na základe neprávoplatného súdneho rozhodnutia matka šírila polopravdy, lži a klamstvá o otcovi, ale aj o maloletej Izabelke.

Celú vec extrémnym spôsobom medializovala, šírila nepravdy, vyvolávala falošný súcit, nevhodnými výzvami verejnosti ako „Slovensko, vráť mi dcéru“, zaťahovala do vlastnej súkromnej veci štátne orgány a to napriek tomu, že „ svoju pravdu “ nikdy nepreukázala. Všemožnými spôsobmi sa snažila brániť v pokojnom živote svojej dcéry rôznymi podaniami na súdy, na Okresný úrad v Bratislave, Ministerstvá a iné štátne orgány, doslova terorizovala školu maloletej a jej riaditeľku za to, že Izabelka bola zákonným spôsobom prijatá do školy, ktorú navštevovala ešte pred jej násilným zadržaním matkou v Ekvádore v roku 2015.

Celé rozhodnutie Ústavného súdu SR si môžete prečítať tu: Rozhodnutie Ústavného súdu SR v prípade sťažnosti Petra Gajdára

Rešpektovanie názoru dieťaťa

Matka vedome šíri nepravdy, cez ktoré sleduje výlučne svoj záujem nesúladiaci so záujmom a názorom Izabelky, nerešpektuje zákony, právny poriadok Slovenskej republiky, a už vôbec nie práva Izabelky garantované Dohovorom o právach dieťaťa. Otec od počiatku tvrdil, že konaním Okresného súdu Bratislava I mu bolo znemožnené oboznámiť sa s obsahom súdnej zásielky s rozhodnutím odvolacieho súdu o jeho odvolaní proti nariadenému návratu dcéry do Ekvádorskej republiky.

Otec Peter Gajdár sa domáhal a domáha pre Izabelku spravodlivého procesu a rešpektovania práv a názoru jeho dcéry. Zotrval sám na svojom stanovisku mesiace a bojuje za spravodlivosť pre svoju dcéru napriek tomu, že matka proti nemu za pomoci ďalších osôb a inštitúcií extrémnym spôsobom útočí. Otec musel a musí bojovať s vykonávacím súdom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (nepríslušným na konanie, ktorý bol zmenený na podnet matky, nakoľko príslušný ÚPSVaR Malacky nechcel vykonávať priania a pokyny matky) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnou školskou inšpekciou, ktorá nad rámec zákona sa pre matku snažila zabezpečiť, aby maloletá Izabela nechodila do jej obľúbenej školy.

Nezákonný zásah poslankyne NR SR v škole

Ďalej Okresný úrad Bratislava, ktorý opakovane nezákonne rušil rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí Izabely do školy, ku ktorému sa v jednom prípade aj písomne priznal a sám žiadal súd, aby toto jeho rozhodnutie zrušil, nakoľko konal v rozpore so zákonom, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za SaS, ktorá sa pokúsila v januári 2018 Izabelku odobrať zo školy pod zámienkou, že je pracovníčka z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a ide realizovať výkon rozhodnutia odobratím Izabelky.

Izabela s otcom v ZŠ Jakubov čelili pokusu o únos zo strany poslankyne Blahovej, ktorá sa vydávala za sociálnu pracovníčku

Poslankyňa NR SR za SaS, ktorá si vymýšľa príbehy a blogy o nešťastnej matke, klame vo svojich blogoch čitateľov, ktorá pomáha matke proti Izabelke a ktorú názor slovenskej štátnej občianky Izabelky o jej vyhodeniu zo Slovenska vôbec nezaujíma. Dokonca matka cez svoju rodinu vec extrémne spolitizovala, keď Ekvádorský kongres rozhodol, že vysiela na Slovensko 2 ministrov a ombudsmanku, aby Slovensku ukázali, ako sa robí spravodlivosť a aby zobrali Izabelku, slovenskú štátnu občianku, do Ekvádora. Zrejme kongres Ekvádoru vychádzal z informácii poskytnutých matkou bez toho, aby si zistil skutočný stav veci.

Izabelka opakuje, že chce žiť na Slovensku

Matka svojím konaním výrazným spôsobom poškodila Izabelku a ublížila a naďalej aj ubližuje Izabelke. Izabelka má dnes 10 rokov, na Slovensku žije viac ako 8 a ¼ roka jej života a je šťastná, chce žiť doma, tu na Slovensku a všetkým odkazuje, aby ste ju už nechali na pokoji a prestali sa o ňu zaujímať, už chce pokojne žiť.

Matke toto hovorí pri každom jednom stretnutí, ktoré sa konajú týždenne 3-4 krát, matke je však názor dcéry ukradnutý. Matka naďalej medializuje Izabelku a snaží sa cez pretvárku svojimi marketingovo – dojemnými vystúpeniami predovšetkým na webe získať priazeň verejnosti. Dnes je však bez akýchkoľvek pochybností zjavné, že Slovensko klamala a naďalej aj klame.

Viac o téme: Kľúčové fakty prípadu malej Izabely, ktoré poslankyňa Blahová zamlčiava

Kontakt pre médiá:

JUDr. Andrej Gara
agara@gkg.sk
Tel.: +421 2 3219 9190
Právny zástupca Izabely Gajdárovej a Petra Gajdára

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.