Tatra banka Group: Finančné výsledky za rok 2018

BRATISLAVA, 25. marca 2019 (tlacovasprava.sk) – Tatra banka Group ukončila rok 2018 s konsolidovaným ziskom 119,9 mil. €. Už ôsmy rok po sebe tak konzistentne presahuje hranicu 100 miliónov eur. Úvery rástli o 7,2 percent, pri poklese podielu zlyhaných úverov. Rástli aj prijaté vklady, a to o 7,4 percent.

„Dosiahnuté výsledky považujem za skutočne výnimočné. Ale nejde len o výsledky uplynulého roku. Tatra banka dosahuje osem rokov po sebe stabilne deväťciferný hospodársky výsledok a dvojcifernú rentabilitu vlastného kapitálu. Podľa registra účtovných závierok prekonalo v roku 2017 métu 100 miliónov eur iba 15 firiem na Slovensku a iba 5 spoločností dokázalo túto métu prekonať každý rok za obdobie rokov 2012-2017,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

„Inovatívny prístup našej banky ocenili aj viaceré slovenské a zahraničné renomované inštitúcie. Britský finančný časopis Euromoney už štrnástykrát vyhlásil Tatra banku za najlepšiu banku na Slovensku. Titul najlepšej banky sme získali v uplynulom roku aj od magazínov Global Finance, The Banker a EMEA Finance. Od renomovaného magazínu Global Finance sme dokonca získali ocenenie Celosvetovo najlepšia online ponuka produktov. Porota ocenila najmä náš inovatívny prístup k online poskytovaniu úverov a účtov novým klientom a širokú škálu online produktov a služieb pre existujúcich klientov banky. Dizajn našej webovej stránky a business banking pre korporácie boli vyhlásené za najlepšie v strednej a východnej Európe. Rád by som pri tejto príležitosti vyzdvihol náročnú prácu svojich kolegov, ich zanietenie a kreativitu, s ktorou dokážu čeliť novým výzvam,“ dodal generálny riaditeľ Tatra banky.

Kľúčové finančné ukazovatele

Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanení medziročne klesol o 3,6 %, a to z úrovne 124,3 mil. € v roku 2017 na 119,9 mil. €. Pokles zisku bol spôsobený najmä vyššou tvorbou opravných položiek a vyššou daňou z príjmu. Prevádzkový výsledok, teda výsledok pred zaúčtovaním dane z príjmu a tvorbou opravných položiek, vzrástol o 7,1 %. Rast tvorby opravných položiek nebol spôsobený znížením kvality portfólia, práve naopak, miera zlyhaných úverov aj v roku 2018 klesala. Opravné položky rástli z dôvodu rozhodnutia Tatra banky, že bude k ich tvorbe pristupovať konzervatívnejšie.

V roku 2018 zaznamenala Tatra banka po dlhšom období poklesu opäť rast úrokových výnosov. Rástli aj výnosy z poplatkov a provízii, a to o 3,2 %. Rast prevádzkových výnosov a pokles prevádzkových nákladov viedli k zlepšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 53,6 % z úrovne 55,4 % v roku 2017.

V marci 2017 medzinárodná ratingová agentúra Moody’s zvýšila Tatra banke rating na investičný stupeň A3 a stabilný výhľad. Agentúra potvrdila rating v novembri 2018.

Návratnosť kapitálu sa v roku 2018 medziročne znížila na 12,0 %, a to z 13,4 % v roku 2017. Dôvodom je rozhodnutie akcionárov o navýšení vlastného imania, keďže samotná úroveň zisku sa zmenila len málo. Rozhodnutie je odrazom dôvery akcionárov v ďalší rast výkonnosti Tatra banky.

Vývoj výnosov a nákladov

Čisté úrokové výnosy vzrástli medziročne o 7,5 % na 289,3 mil. €. Po štvorročnom období poklesu ide o nárast, ktorý bol spôsobený najmä silnejším rastom objemu úverov. Úrokové sadzby zaznamenali v roku 2018 minimálny pokles, keďže úrokové sadzby na vybraných produktoch sú už v súčasnosti medzi najnižšími v EÚ.

Rast objemu úverov v roku 2018 dosiahol úroveň 7,2 %. Celkový rast úverov bol pomalší kvôli slabšiemu rastu korporátneho financovania. Tatra banka ako najväčšia korporátna banka nechce výrazne zvýšiť mieru podstúpeného rizika. Preto sa viac orientuje na rast úverov obyvateľstvu. V úveroch fyzickým osobám bol rast úverov rýchlejší v porovnaní s trhom.

NBS začala v roku 2017 sprísňovať možnosti poskytovania hypotekárnych a spotrebných úverov. Tieto opatrenia ešte posilnila v roku 2018 a v januári 2019. Preto na trhu úverov fyzických osôb rátame so spomalením tempa rastu aj v tomto roku.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli úroveň 129,3 mil. €, t. j. medziročne vzrástli o 3,2 %. Výnos z poplatkov rástol najmä vďaka rastu počtu účtov klientov. To sa následne prenieslo do vyšších výnosov za spracovanie transakcií.

Všeobecné administratívne náklady vzrástli o 0,1 % na 240,9 mil. € z dôvodu rastu mzdových nákladov, ktorý bol kompenzovaný nižšími odpismi a nižšími prevádzkovými nákladmi.

Vývoj aktív

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 5,5 % na úroveň 13,20 mld. €. Na raste sa výrazne podieľali úvery, ktoré narástli o 7,2 % na sumu 10,18 mld. €. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu poklesol z 2,9 % na úroveň 2,3 %, čo je výrazne pod hodnotou sektora a poukazuje na veľmi dobrú kvalitu úverového portfólia. Z klientskych úverov rástli najmä úvery určené na zabezpečenie bývania.

Vývoj pasív a vlastného imania

Vklady stúpli na 11,33 mld. €. Na trhu a rovnako aj v Tatra banke vidieť odklon klientov od termínovaných produktov. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze k 31. 12. 2018 bol 89,8 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze k 31. 12. 2018 bol na úrovni 17,69 %, čo je významne viac ako je požadovaná hodnota Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa, zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.