Nočný hluk, susedove odpadky… Problémom domových poriadkov je nevymožiteľnosť práv vlastníkov.

BRATISLAVA, 6. mája 2019 (tlacovasprava.sk) – Je domový poriadok ako súhrn práv a povinností jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vymožiteľný?

Najväčším problémom súčasných domových poriadkov je nevymožiteľnosť práv ohrozených alebo poškodených vlastníkov. Medzi najčastejšie problémy vlastníkov bytov a NP, ktoré v domových poriadkoch spravidla nie sú obsiahnuté môžu patriť napríklad psíčkari, zanechávajúci po svojich domácich miláčikoch vo výťahoch či spoločných priestoroch výkaly a zvratky.

Ďalej fajčiari hádžuci rozžeravené špaky na strechy áut zaparkovaných pod balkónmi, neustále odkladanie zapáchajúcich odpadkov susedmi pred bytové dvere, nadmerný hluk mimo času nočného pokoja či problémy s krátkodobými nájomníkmi bývajúcimi cez rôzne portály ako sú „booking“ alebo „airbnb“ a mnoho ďalšieho.

Otázkou je ako sa dá proti takýmto „priestupkom“ bojovať? Vedia ostatní vlastníci neprispôsobivých vlastníkov sankcionovať? Ako docieliť dobré spolunažívanie susedov? Všetky tieto otázky vieme zodpovedať z odborného právneho hľadiska.

Každý bytový dom by mal mať vlastný domový poriadok, ktorý slúži ako nástroj na úpravu vzájomných práv a povinností medzi jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Súčasťou takéhoto domového poriadku by mali byť konkrétne pravidlá vlastníkov, ktorými sa riadi ich vzájomné spolužitie v bytovom dome, nakoľko slovenská legislatíva upravuje zásady susedského spolunažívania iba rámcovo, napríklad v ust. § 127 Občianskeho zákonníka alebo v ust. § 11 ods. 1 Bytového zákona.

Nakoľko téma problematiky vymožiteľnosti domového poriadku sa týka širokého spektra ľudí, a to každého jednotlivca žijúceho v bytovom dome, tak sa odborníci pôsobiaci v Združení pre lepšiu správu bytových domov rozhodli s témou vymožiteľnosti práv a povinností plynúcich z domového poriadku pracovať.

Aktuálne právnici a odborníci v našom Združení pracujú na tvorbe vzorového domového poriadku, ktorý sa snažia prispôsobiť námetom, podnetom či požiadavkám skupiny, ktorej sa táto téma dotýka najviac, a tou sú správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a v neposlednom rade aj samotní vlastníci bytov a NP.

Cieľom nášho Združenia je určiť pravidlá tak, aby boli aplikovateľné v každom bytovom dome a takým spôsobom, aby boli sankcie plynúce z porušenie takéhoto domového poriadku aj právne vymožiteľné. Ako je už vyššie uvedené, pri výkone správy sa neustále objavujú netradičné problémy, ktoré vo svojej podstate nie sú v domovom poriadku obsiahnuté a môžu sa zdať neriešiteľné či z legislatívnej stránky neuchopiteľné.

Na vlastníkov bytov tak majú naozaj nezanedbateľný dopad v podobe zlého susedského spolunažívania v bytových domoch, a teda aj samotného žitia vo vlastných bytoch

Kontakt pre médiá:
Mgr. Nina Sovič, sovic@lepsiasprava.sk
PR manažér
Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.