Skládky prekážajú väčšine obyvateľov okresov Trnava a Šaľa, z odpadu chcú teplo a elektrinu

BRATISLAVA, 11. mája 2020 (tlacovasprava.sk) – Od 5. do 15. apríla 2020 sa uskutočnil reprezentatívny výskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť názory obyvateľov okresov Trnava a Šaľa na spracovanie odpadu. Renomovaná agentúra AKO výskum realizovala na vzorke 600 respondentov (300 respondentov na okres) pre spoločnosť ewia, a. s. Výsledky prekvapili najmä svojou jednoznačnosťou.

VPLYV SKLÁDOK NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

V prípade okresu Trnava je celkovo 57,7 % obyvateľov okresu presvedčených, že skládky odpadu majú negatívny vplyv na životné prostredie. 47,2 % si myslí, že skládky majú negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Výsledky z okresu Šaľa negatívne verejné vnímanie skládkovania potvrdzujú. Celkovo 56,3 % obyvateľov okresu si myslí, že skládky majú negatívny dosah na životné prostredie a 52,9 % usudzuje, že skládky odpadu negatívne vplývajú na zdravie ľudí.

Zdroj: AKO/ewia, a.s.
Zdroj: AKO/ewia, a.s.
Zdroj: AKO/ewia, a.s.
Zdroj: AKO/ewia, a.s.

VIAC AKO 90 PERCENT PODPORUJE VÝROBU TEPLA A ELEKTRINY Z ODPADU

Obyvateľov obidvoch okresov sa pýtali aj na možnosť spracovania odpadu prostredníctvom zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). V prípade okresu Trnava si až 93,8 % myslí, že výroba elektrickej energie a tepla z odpadu je užitočná vec.

Proti využitiu odpadu na výrobu energie sa vyjadrilo iba 3,3 % opýtaných ľudí. Respondenti z okresu Šaľa reagovali podobne. Možnosť výroby elektriny a tepla z nimi vytvoreného odpadu by privítalo 92,8 %, negatívne na túto otázku reagovalo len 4,1 % opýtaných.

„Chceli by ste, aby sa z komunálneho odpadu, ktorý vyprodukujete, namiesto jeho skládkovania vyrábala elektrická energia a teplo?“

Zdroj: AKO/ewia, a.s.
Zdroj: AKO/ewia, a.s.

Výskum verejnej mienky sa realizoval na objednávku spoločnosti ewia, a,. s., ktorá chce pri v okresoch Trnava a Šaľa vybudovať centrá cirkulárnej ekonomiky (CCE). Inšpiráciou pre tieto prevádzky sú krajiny ako Fínsko, Švédsko či Rakúsko, ktoré sú lídrami v oblasti ekologického spracovania odpadu.

Centrum bude fungovať na princípe cirkulárnej ekonomiky, tzn., že všetok odpad sa v ňom zužitkuje. Veľká časť prijatého odpadu sa v CCE vráti späť do výrobného procesu v podobe druhotných surovín a nahradí tak primárne zdroje v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom a v stavebnom priemysle.

Viac o téme aj tu: Na Slovensku vznikne 5 Centier cirkulárnej ekonomiky za 600 miliónov eur

Okrem dotrieďovania odpadu, environmentálnej výchovy detí či výskumu zloženia odpadu na odborné účely je súčasťou projektu Centra cirkulárnej ekonomiky aj Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), prostredníctvom ktorého prichádza k premene nerecyklovateľného odpadu na teplo a elektrickú energiu. Investícia do jedného projektu sa pohybujeribližne na úrovni 120 miliónov eur.

VÝRAZNÁ VÄČŠINA BY SÚHLASILA S VÝSTAVBOU ZEVO V OKOLÍ SVOJHO MESTA ČI OBCE

Vzhľadom na skúsenosti z európskych metropol, kde obyvateľstvo vníma existenciu zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) bez vážnejších výhrad, zaujímala anketárov otázka, ako by obyvatelia okresov Trnava a Šaľa reagovali na výstavbu takéhoto zariadenia v okolí mesta alebo obce?“ V prípade Trnavského okresu sa k tejto otázke pozitívne postavilo viac 86,3 % respondentov

Ako by ste reagovali, ak by sa v okolí vášho mesta alebo obce postavilo zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO)?“

Zdroj: AKO/ewia, a.s.

Marián Christenko, generálny riaditeľ ewia, a. s.: „Výsledky výskumu odrážajú názory ľudí na spracovanie odpadu. Viac ako 90 % považuje výrobu elektriny a tepla z odpadu za užitočné. Ešte dôležitejší je fakt, že v jednom prípade viac ako 82 % a v druhom viac ako 86 % opýtaných by na prítomnosť takéhoto zariadenia v okolí svojho mesta alebo obce reagovalo pozitívne.

Centrum cirkulárnej ekonomiky

Jednoznačnosť odpovedí je zároveň dôkazom, že obyvatelia okresov Trnava a Šaľa majú v dnešnej dobe dostatok overiteľných informácií o spoľahlivo fungujúcich zariadeniach vo vyspelých európskych mestách, ako sú Viedeň, Kodaň či Zürich.“

Ekologickým riešením problematiky odpadov sú Centrá cirkulárnej ekonomiky.

Reprezentatívny výskum verejnej mienky sa realizoval v termíne 5. 4. – 15. 4. 2020 na vzorke 300 respondentov z okresu Trnava kombináciou telefonickej (metóda CATI) a internetovej ankety (online panel CAWI) výskumnou agentúrou AKO.

Spoločnosť ewia, a. s., bola založená koncom roka 2018. Akciová spoločnosť má 100-percentného akcionára – československú finančnú skupinu Wood & Company. Ewia má celoslovenskú pôsobnosť a do jej portfólia patria aj spoločnosti skupiny KOSIT. Vznik a existencia ewie sa viaže najmä na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi. Jej víziou je spoločnosť bez odpadov, pričom zhmotnením tejto vízie sú centrá cirkulárnej ekonomiky (CCE) s integrovaným zariadením na energetické využitie odpadu (ZEVO).

Kontakt pre médiá:
Mgr. Daniel Rabina
Green Talk, s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
rabina@greentalk.sk
http://www.greentalk.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.