Veľkorysé emisné limity umožňujú cementárni znečisťovať celý región a tiež územie v Maďarsku

DVORNÍKY-VČELÁRE, 1. októbra 2020 (tlacovasprava.sk) – Kvalita ovzdušia v Košickom kraji je jedna z najhorších na Slovensku. Špeciálne v lokalite Košice-okolie, a na jej území sa nachádza hneď niekoľko významných znečisťovateľov. Medzi najväčších patrí aj cementáreň Dvorníky-Včeláre pri Turni nad Bodvou (viac tu).

My obyvatelia obce Dvorníky-Včeláre žijeme len niekoľko stoviek metrov od cementárne, ktorá produkuje tisícky ton cementárskeho slinku ročne. Nevyrába však len cement, ale spaľuje aj odpad! Táto cementáreň vo vlastníctve nadnárodnej spoločnosti CRH denne produkuje obrovské množstvá znečisťujúcich látok v ovzduší najmä oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok, ale pravdepodobne aj karcinogénne dioxíny, nachádzajúce sa v plastoch, ktoré tvoria podstatnú časť spaľovaného odpadu.

Cementárni na východe Slovenska sa ekonomicky darí. Za spaľovanie odpadu jej pôvodcovia odpadu údajne platia. Navyše spoločnosť CRH nemusí investovať do drahých technológií na zachytávanie emisií, pretože cementárňam slovenské štátne orgány určili až dvojnásobné emisné limity v porovnaní s cementárňami v Západnej Európe.

Cementáreň Turňa nad Bodvou. Foto: http://www.crhslovakia.com

Aj preto výroba cementu na východe Slovenska rastie a s ňou každoročne aj objem spáleného odpadu a tým aj škodlivín v ovzduší. Výsledkom je nielen citeľný zápach, ale aj opar tuhých častíc, ktoré majú zásadný vplyv na zdravie ľudí v celej pohraničnej oblasti.

Spaľovanie odpadu

Benevolentnosťou kompetentných orgánov dnes cementáreň CRH pri Turni nad Bodvou namiesto spaľovania nízkoemisného zemného plynu, ktorý bol pôvodne určený ako zdroj energie využíva odpad ako jeho lacnú náhradu. A to napriek viditeľnému poškodzovaniu prírody a zdravia občanov žijúcich v jej okolí na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice.

Aj preto sme listom požiadali o pomoc pri hľadaní riešení okrem Slovenskej inšpekcie životného prostredia SR a Ministerstva životného prostredia SR aj splnomocneného veľvyslanca Maďarskej republiky v SR.

V roku 2013 prevádzka pri Turni nad Bodvou prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie s výsledkom, že denne môžu vyrábať až 3 500 ton cementu a ročne pri jeho výrobe spáliť 50 000 ton odpadu. Z údajov zverejnených spoločnosťou CRH za posledné 2 roky, je zrejmé, že v roku 2018 cementáreň spálila viac ako 58 000 ton odpadov a v roku 2019 už viac ako 64 000 ton odpadu.

Navyše podľa záverečného stanoviska 9025/2012-3.4/mv zo dňa 8.1.2013 neboli posúdené cezhraničné vplyvy, čo je elementárny problém, pretože prevádzka je na hraniciach medzi Slovenskom a Maďarskom.

Porušovanie povolení

My, obyvatelia slovenských obcí, ktoré sú priamo zasiahnuté spaľovaním odpadu v cementárni sa už nechceme ďalej prizerať, ako sa v mene rozvoja ekonomiky zneužívajú veľkoryso nastavené slovenské emisné normy. Poukazujeme na skutočnosť, že táto spoločnosť každoročne porušuje platné povolenia a opakovane dostáva pokuty.

Celkom bez odozvy (viac tu).

V tejto súvislosti sme podali podnet na Ministerstvo životného prostredia a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby vykonali kontrolu na pravdepodobný rozpor medzi záverečným stanoviskom a zmenou integrovaného povolenia č. 88. V prípade nesúladu by mali vyvolať posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pretože je dôvodná pochybnosť, či činnosť spaľovať odpady v objemoch ročne spáleného odpadu bola posúdená dostatočne, a či tak nedochádza k porušovania zákonov.

Krajiny západnej Európy majú prísnejšie emisné limity ako Slovensko, najmä pre oxidy dusíka, tuhé znečisťujúce látky. Ak dokážu firmy prevádzkujúce cementárne v západnej časti EÚ dodržiavať nižšie emisné limity a pritom vyrábať cement konkurencie schopne, tak by to malo rovnako fungovať aj na Slovensku a kdekoľvek inde.

Výzva ministrovi Budajovi

Vyššie povolené emisné limity prispievajú podľa viacerých štúdií k respiračným ochoreniam, alergiám, problémom so štítnou žľazou, či rakovine! V tejto súvislosti poukazujeme aj na desiatky kamiónov denne, ktoré privážajú odpad a suroviny a odvážajú cement. Dopravné zaťaženie v blízkych obciach je obrovské, rovnako aj emisie z dopravy na tomto hlavnom ťahu.

Žiadame ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jána Budaja, aby znížil veľkoryso nastavené emisné normy pre cementárne na Slovensku a pomohol miestnym obyvateľom! Zároveň žiadame, aby urýchlene prijali právnu úpravu, vďaka ktorej bude možné realizovať reálne merania emisií vypúšťaných cementárňami a nie iba (vopred ohlásené) sporadické kontrolné merania.

Zároveň žiadame v zmysle vyhlásení pána ministra o monitorovaní kvality ovzdušia o pravidelné preverovanie kvality ovzdušia v doline Slovenského krasu a inštaláciu stanice, ktorá bude nepretržite monitorovať kvalitu ovzdušia.

Občianske združenie PRO NATURO

Kontakt pre médiá:
Ing. Bc. Csaba Czompoly
Občianske združenie PRO NATURO
Dvorníky 36, 04402 Dvorníky-Včeláre
oz.pronaturo@gmail.com

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.