Bonul vyhral súťaž Slovenskej pošty na poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti

BRATISLAVA, 30. júna 2021 (tlacovasprava.sk) – Ide o opakovanú súťaž, prvá verejná súťaž s týmto predmetom bola vyhlásená 12. októbra 2020 a v nej predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nebolo možné považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta dňa 3.12.2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku opakovane vyhlásila 13. apríla 2021.

Slovenská pošta v prípravných trhových konzultáciách oslovila hospodárske subjekty schopné poskytovať požadovanú službu. Aj na základe týchto trhových konzultácií a po skúsenostiach z predchádzajúcej súťaže bola verejná súťaž rozdelená na tri časti podľa geografického členenia SR, ktoré reflektuje existujúcu logistickú sieť Slovenskej pošty. Uchádzači mohli predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo aj na všetky časti.

V stanovenej lehote pošta v časti Stred obdržala 3 ponuky, no jeden uchádzač nezložil zábezpeku, preto musel byť zo súťaže vylúčený. V časti Východ boli doručené 4 ponuky, no kvôli nezloženiu zábezpeky musel byť tak isto jeden uchádzač vylúčený.

V oboch častiach sa úspešným uchádzačom s najnižšou cenou, čo bolo jediné hodnotiace kritérium súťaže, stala spoločnosť Bonul, s. r. o. Úspešný uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky a aj podmienky účasti v oboch častiach zákazky.

Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Na tretiu časť bola Slovenskej pošte doručená námietka jedného z uchádzačov. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní do rozhodnutia ÚVO nemôže na tretiu časť Slovenská pošta uzatvoriť zmluvu.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Iveta Dorčáková
hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.
e: dorcakova.iveta@slposta.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.