CEWEP: Zariadenia na energetické využitie odpadu by pomohli dosiahnuť nezávislosť od fosílnych palív z Ruska

BRATISLAVA, BRUSEL, 24. marca 2022 (tlacovasprava.sk) – Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP) víta oznámenie RePowerEU a rýchlu reakciu Európskej komisie na náročnú geopolitickú situáciu a meniace sa trhy s energiou. Hlavná výzva pre EÚ spočíva v dosiahnutí nezávislosti od ruských fosílnych palív do roku 2030.

Súčasťou zverejneného plánu je zvýšenie výroby zelenej energie, diverzifikácia dodávok energií s dôrazom na zemný plyn a opatrenia na zmiernenie dopadov rastúcich cien energií. CEWEP vidí v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) jeden z pilierov pre zvýšenie sebestačnosti a získanie nezávislosti Európy od dovozu fosílnych palív.

ZEVO sú lokálnymi a spoľahlivými zdrojmi energie, ktoré sú schopné dopĺňať menej stabilné obnoviteľné zdroje energie, ako je veterná alebo solárna energia, a zároveň energeticky zhodnocujú nerecyklovateľný odpad. V Európe ZEVO vyrábajú dostatok elektriny na zásobovanie takmer 19 miliónov ľudí ročne.

ZEVO, teda Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov, je schopné premeniť odpad, ktorý nie je vhodný na recykláciu, resp. na ďalšie materiálové zhodnotenie na elektrickú energiu a teplo. Vizualizácia: ewia

Okrem toho približne 10 % energie dodávanej systémami centrálneho zásobovania teplom v Európe pochádza zo ZEVO. V mestách s dobrou infraštruktúrou teplovodného vykurovania, ako sú Brescia, Malmö alebo Klaipėda, pokrýva ZEVO viac ako 50 % celkovej spotreby tepla domácností.

Teplo zo ZEVO ako lokálneho energetického zdroja využívajú na Slovensku zatiaľ iba Košice. Košické zariadenie dodáva v meste teplo pre cca 2 400 domácností a cieľom je objem dodávok v priebehu pár rokov navýšiť 4-násobne. Bratislavské ZEVO sa na tento krok tiež pripravuje. Je veľká škoda, že domáci nerecyklovateľný odpad ako lacné palivo na výrobu elektriny a tepla nevieme na Slovensku využiť vo väčšom rozsahu. Máme iba 2 funkčné zariadenia na energetické zhodnotenie komunálneho odpadu . Za posledných 20 rokov sme doslova vyhodili 25 mil. ton komunálneho odpadu – paliva na skládky. Kroky EK, vrátane programu RePowerEU dávajú nádej, že takéto plytvanie bude minulosťou a že Slovensko výstavbou moderných ZEVO prispeje k dosiahnutiu svojej energetickej sebestačnosti“, vysvetľuje Ladislav Halász, viceprezident CEWEP a zároveň technický riaditeľ spoločnosti Kosit, a.s.

Energia vyrábaná zariadeniami ZEVO pochádza z komunálneho a priemyselného odpadu, ktorý nie je vhodný na recykláciu. Tento odpad a jeho energia by inak boli „pochované“ na skládkach.

Množstvo primárnej energie vyrobenej v európskych ZEVO v roku 2019 bolo ekvivalentné 13,8 miliardám kubických metrov zemného plynu. To zodpovedá takmer 10 % dovozu zemného plynu do EÚ z Ruska (155 miliárd metrov kubických v roku 2021).

Okrem úspory emisií oxidu uhličitého nahradením fosílnych palív, ZEVO významným spôsobom zmierňuje dopady zmeny klímy odklonom odpadu zo skládok (najvýznamnejší zdroj emisií metánu v SR).

Okrem toho potenciál ZEVO pre svoju programovateľnosť a flexibilitu výroby energie otvára možnosti pre mnohé nové sektorové prepojenia a symbiózy rôznych priemyselných odvetví. Napríklad niektoré európske ZEVO už úspešne prispeli k pokrytiu odchýlok v distribučných sústavách, skladovaniu energie a dekarbonizácii verejnej dopravy prostredníctvom výroby vodíka elektrolýzou vody.

Pridaná hodnota ZEVO vo forme vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov je v súčasnosti znásobená faktom, že mnohé európske ZEVO už zavádzajú technológie zachytávania, využívania a ukladania uhlíka (CCU/S). ZEVO majú preto obrovský potenciál ďalej znižovať uhlíkovú stopu odpadového hospodárstva alebo ho dokonca urobiť uhlíkovo negatívnym. Verím, že väčšia podpora výstavby ZEVO najmä v nových členských krajinách zo strany EÚ aj národných vlád nebude znamenať iba zníženie závislosti od ruských fosílnych palív, ale prispeje aj technologickými inováciami k dosiahnutiu stanovených klimatických cieľov a uhlíkovej neutralite“, povedal na záver Ladislav Halász, viceprezident CEWEP.

Kontakt pre médiá:
Ladislav Halász, viceprezident CEWEP
Mobil: +421 903 400 512
Email: ladislav.halasz@kosit.sk

sekretariát CEWEP
info@cewep.eu
tel.: +32 2 770 63 11

CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) je zastrešujúcim združením prevádzkovateľov zariadení Waste-to-Energy/ZEVO v celej Európe. Členovia CEWEP sa zaviazali zabezpečiť vysoké environmentálne štandardy, dosahovať nízke emisie a udržiavať najmodernejšiu výrobu energie zo zostávajúceho odpadu, ktorý nemožno recyklovať udržateľným spôsobom.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.