Spoločnosť TMR ukázala, ako plánuje obnovu lyžiarskeho strediska Jamy

TATRANSKÁ LOMNICA, 30. júla 2018 (tlacovasprava.sk) – Požiadavka na obnovenie lyžovania na Jamách v Tatranskej Lomnici, ktoré fungovali ako komplexný športový areál od 70-tych rokov a obmedzene až do roku 2010, zaznievala od vedenia aj obyvateľov Mesta Vysoké Tatry dlhodobo. V minulosti chýbalo areálu lyžiarske aj dopravné prepojenie s novou časťou strediska Tatranská Lomnica, čo spôsobilo výrazný pokles záujmu zo strany lyžiarov.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) preto predložila v týchto dňoch na posúdenie EIA projekt, ktorým chce obnoviť fungovanie strediska Jamy nielen cez rozšírenie ponuky lyžovania, ale aj dobudovaním zodpovedajúcej prepravnej infraštruktúry. Návrh zároveň reaguje na pretrvávajúce dopravné problémy v Tatranskej Lomnici vybudovaním odstavného parkoviska s inteligentnou dopravnou navigáciou.

Z pohľadu TMR aj Mesta Vysoké Tatry by umiestnenie parkoviska na západnom okraji zastavaného územia nad električkovou traťou pomohlo odľahčiť dopravu a obmedziť prejazdy áut centrom Tatranskej Lomnice.

Vo Vysokých Tatrách neustále rastie dopyt po lyžovaní. Lyžiarske terény v Tatranskej Lomnici sú vzhľadom na prírodné danosti predovšetkým určené pre menej zdatných lyžiarov, začiatočníkov, lyžiarske kurzy a výcviky. Takýto charakter lyžovania je charakteristickým aj pre stredisko v Tatranskej Lomnici.

„V Tatrách pretrváva vysoký záujem o lyžovanie nižšej náročnosti a tiež dopyt po vytvorení vhodných tréningových podmienok pre lyžiarske kluby a výcviky. Jamy si ešte mnoho miestnych aj návštevníkov pamätá ako ideálne miesto presne pre tento druh aktivít. Oživenie a modernizácia tohto strediska pomôže lepšie rozptýliť lyžiarov po nových plochách, ktoré v Tatranskej Lomnici vzhľadom na rastúci trend návštevnosti chýbajú,“ vysvetľuje dôvody oživenia lyžovania na Jamách Dušan Slavkovský, riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry.

Vizualizácia strediska Jamy.

„Stredisko Jamy je zaujímavé tým, že okrem ľahkých trás má podmienky aj pre vybudovanie trasy vhodnej pre športovo zdatnejších lyžiarov, ktorá by zároveň mohla slúžiť na tréningy pre lyžiarske kluby a pretekárov mladších vekových kategórií. Výnimočná je aj orientácia terénov na svetové strany, ktorá je väčšinou východná. To má priaznivý vplyv na prevádzku dopravných zariadení počas silného vetra a je tiež zárukou kvalitnejších snehových podmienok,“ dopĺňa D. Slavkovský.

Zámer predpokladá vybudovanie zjazdových tratí vrátane technického zasnežovania, bez ktorých už efektívna prevádzka zimného strediska v týchto nadmorských výškach nie je možná. „V našom návrhu sme okrem potrieb lyžiarov riešili aj akútnu potrebu odľahčiť dopravne Tatranskú Lomnicu. K tomu pomôže navrhované nové nástupné miesto a odstavné parkovisko s nadväzujúcimi lanovkami ako hlavným prepravným prostriedkom,“ hovorí D. Slavkovský.

Rozšíri sa aj ponuka ubytovacích a stravovacích služieb, a to prestavbou nevyužívanej budovy bývalej úpravne vody na turistickú ubytovňu** s reštauráciou s celoročnou prevádzkou.

Navrhované zjazdovky a lanovky rešpektujú terén aj životné prostredie

Nové lanové dráhy, nazvané Jamy 1 a Jamy 2, a zjazdové trate sú navrhnuté za juhozápadným okrajom zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Zámer je spracovaný v 3 variantoch, pričom jednotlivé varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou tratí. Pri navrhovaní zjazdoviek sa kládol dôraz najmä na územné podmienky aj ochranné pásma vodárenského zdroja a ďalšie prvky ochrany prírody a krajiny, ale aj ich prepojenosť s existujúcimi traťami. V areáli Jamy by sa malo obnoviť aj večerné lyžovanie, ktoré tu je povolené, len nie je v súčasnosti využívané.

Nové nástupné miesto. Lávka premosťujúca cestu II_537 a chodník ktorou sa návštevníci dostanú z navrhovaného parkoviska do nástupného miesta – údolná stanica LD Jamy.

Trate v stredisku Jamy sú navrhnuté tak, aby prepájali už existujúce zjazdovky. Z tohto dôvodu je potrebné zriadiť nové nástupné miesto (multifunkčný objekt), vďaka čomu sa lyžiari budú môcť na svahy prepravovať priamo prepojenými lanovkami bez potreby vypínať si lyže.

Nástupné miesto bude zriadené na mieste pôvodného, ktoré je už zastaralé a nemá dostatočné vybavenie. Z navrhovaného parkoviska na nástupné miesto sa návštevníci dostanú lávkou, ktorá bude viesť ponad cestu, parkovisko a chodník pre chodcov. Pôvodné nástupné miesto bude asanované a zdemontované budú aj pôvodné vleky v Jamách.

Zlepšenie dopravy vďaka parkovisku aj plánovanej vlakovej zastávke

Vzhľadom na potrebu riešiť aktuálne dopravné problémy v Tatranskej Lomnici, ktoré sa s preukázaným a očakávaným rastom návštevnosti strediska budú iba prehlbovať, návrh zahŕňa vybudovanie parkoviska na západnom okraji zastavaného územia Tatranskej Lomnice nad električkovou traťou.

Zvýšením kapacity parkovacích státí v Tatranskej Lomnici sa zmierni kritická dopravná situácia a minimalizujú sa jazdy návštevníkov spojené s hľadaním voľných miest v intraviláne osady, ako aj zaberanie miest určených pre miestnych obyvateľov. Navrhované umiestnenie parkovacích kapacít na okraji Lomnice výrazne obmedzí presun vozidiel intravilánom osady a s takouto lokalizáciou vyjadrili súhlas aj samotní obyvatelia a zástupcovia mesta. S napojením na navrhované parkovisko dokonca ráta už aj projektová dokumentácia kruhovej križovatky, ktorá bola vybudovaná v minulom roku.

Návrh počíta s využitím parkoviska návštevníkmi celoročne, aj mimo zimnej sezóny, a to najmä pri organizovaní početných kultúrno-športových podujatí počas celého roka. Na parkovisku, v prípade potreby a záujmu, vzniká priestor aj pre vybudovanie doplnkových služieb, napríklad stojiska pre bicykle alebo nabíjacej stanice pre elektromobily.

Riešením pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici môže byť aj lepšie zapojenie verejnej dopravy a to napr. zvýšením počtu vlakových zastávok. Zámerom navrhovateľa je v priestore navrhovaného parkoviska, situovaného v blízkosti železničnej trate ŽSR č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku. Návštevníci tak budú môcť do Tatier pricestovať hromadnou dopravou a vystúpiť z vlaku pohodlne rovno pri zjazdovke.

História lyžovania na Jamách

Myšlienka vzniku tréningového športového areálu na Jamách je výsledkom úspechu MS 1970, kedy sa podpora sústredila na vytvorenie lepších podmienok na prípravu našich lyžiarov na budúce významné medzinárodné lyžiarske podujatia ako MS i ZOH. Začať sa malo od malých žiakov, a tak v školskom roku 1972/1973 vzniklo pri ZŠ v Tatranskej Lomnici školské športové stredisko. Vyrástli tu viacerí úspešní pretekári, ktorí reprezentovali ČSSR a neskôr i Slovensko na ZOH, MS, MSJ, Univerziádach i pretekoch SP.

Jamy vznikli ako komplexný lyžiarsky areál, ktorý pozostával zo slalomového svahu s lyžiarskym vlekom, tzv. 500-ka, a dvoch skokanských mostíkov P-35 a P-55. Jeho súčasťou boli aj letné a zimné bežecké trate na Golfovej lúke a na Jamách. Neskôr boli oba mostíky pokryté aj umelou hmotou a spolu s lyžiarskym svahom boli aj technicky zasnežované.

Okrem 500-ky bol sprístupnený ďalší svah s vlekom, tzv. 1000-ka alebo Zadné Jamy, ktorý však fungoval iba krátke obdobie. Dôvodom bol zlý prístup k údolnej stanici, ktorý viedol cez zadnú lesnú cestu od vrcholovej stanice 500-ky, čo malo za následok nízky záujem lyžiarov. Uskutočnili sa tu aj viaceré preteky na klubovej úrovni, ale z ekonomických dôvodov sa táto trať aj s vlekom prestali využívať okolo roku 1986.

Keď areál prešiel do vlastníctva spoločnosti Tatranské lanové dráhy (TLD), tá prevádzkovala už iba svah 500-ky aj so zasnežovaním, ktorá slúžila ako ideálny svah pre lyžiarske kurzy a hodiny telesnej výchovy pre školy z okolia. Zaviedlo sa osvetlenie, čo umožnilo večerné lyžovanie. Stredisko dlhodobo využíval na tréningy aj Lomnický lyžiarsky klub. Niekoľko rokov fungoval areál celodenne, keď ráno na svahu lyžovali triedy z blízkych škôl v rámci hodín telesnej výchovy, potom lyžovala široká verejnosť a na záver dňa prevádzkovali večerné lyžovanie, čo využívali najmä ľudia z okolia.

ZUZANA FABIANOVÁ
Hovorca TMR/ Spokesperson
E-mail: fabianova@tmr.sk
TATRY MOUNTAIN RESORTS
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.